Unvanı, Adı ve Soyadı: Yrd.Doç.Dr. Ebru SAKAR
Doğum Yeri ve Tarihi: Şanlıurfa, 1976
İletişim Bilgileri:

tel 0 414 3183708
Tel: Faks: 0 414-3183682

e-mail: ebru.sakar09@gmail.com
Posta Adresi: Harran Üniversitesi Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Böl. Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa

Uzmanlık Alanları:

1 Meyve yetiştirme ve Islahı
2 Moleküler genetik ve Bitki Biyoteknoloji

Doktora çalışması moleküler karakterizasyon (SSR ve AFLP)
3 Köklenme Mekanizması – Meyve çoğaltma teknikleri

Eğitim Durumu:

Derece Alan Üniversite/Fakülte Yıl
Doktora Bahçe Bitkileri Ankara Üniversitesi 2002 – 2009
Yüksek Lisans Bahçe Bitkileri Harran Üniversitesi 1996 – 1999
Lisans Bahçe Bitkileri Ankara Üniversitesi 1992 – 1996

Yüksek Lisans Tezi
Antepfıstığında Verim ve Bazı Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkiler.Harran Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü 1999.
Doktora Tezi
Adıyaman, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak İlleri Zeytinlerinin (Olea europaea L.) Seleksiyon Yolu İle Islahı ve Seçilen Tiplerin Moleküler Markörler Aracılığıyla Genetik Tanımlanması, Ankara Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü 2009

Akademik Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Yrd.Doç.Dr Harran Üniversitesi 2011-
Araş. Gör. Dr. Harran Universitesi 2009 -2011
Araş. Gör. Ankara Üniversitesi 2002 – 2009
Araş. Gör. Harran Universitesi 2000 – 2002
Uzman Harran Üniversitesi 1999 – 1999

Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1-Özkaya, M.T., Ulaş, M. ve Çakır, E., “Zeytin Ağacı ve Zeytin Yetiştiriciliği”, 1-25s; (in) “Zeytinyağı” (ed: Göğüş, F., Özkaya, M.T. ve Ötleş, S.,), Eflatun Yayınevi, Aralık 2008. Ankara. 267s. 2008. (Kitap kısmı).

2-AK, B.E., E. SAKAR, H.M. YEŞİLOĞLU ve F.F. ÖZTÜRK, 2012. Antepfıstığı yetiştiriciliği. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çiftçi Eğitim Seti yayın No: 2012/ 31, Ankara, 62 s.

3-AK, B.E., E. SAKAR, H.M. YEŞİLOĞLU ve F.F. ÖZTÜRK, 2007. Badem yetiştiriciliği. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çiftçi Eğitim Seti yayın No: 2012/ 46, Ankara, 56 s.

4-AK, B.E. ve E. SAKAR, 2012. Badem yetiştiriciliğinde Bahçe Tesisi ve Bahçelerde Yıllık Bakım İşleri. Mardin Gıda Tarım ve Hayvancılık Dergisi, Yıl:2, Sayı:4: 44-53
5-AK, B.E., ve E. Sakar, 2012. Güneydoğu’da Badem Yetiştiriciliği. Mardin Gıda Tarım ve Hayvancılık Dergisi, Yıl:2, Sayı:3: 16-24.

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler:

1. KAYA,C., HIGGS,D., SAKAR,E., 2002. Response of two leafy vegetables grown at high salinity to supplementry potassium and phosphorus during different growth stages, Journal of plant Nutrition, 25/12: 2663-2676.

2. KAYA,C., HIGGS,D., İNCE, F., AMADOR, B.M.., ÇAKIR,A., SAKAR, E., 2003. Ameliorative effects of potassium phosphate on salt stressed pepper and cucumber, Journal of plant Nutrition, 26/4 : 807-820.

3. M.T.ÖZKAYA, E. CAKİR, Z. GÖKBAYRAK, H.ERCAN, N.TASKIN 2006 Morphological and molecular characterization of Derik Halhali olive (Olea europaea) accessions grown in Derik- Mardin province of Turkey.Scientia Horticulturae 108 (2006) 205-209.

4. Sakar E, Keskin S, Unver H 2011 Using of factor analysis scores in multiple linear regression model for prediction of kernel weight in Ankara walnuts. The Journal of Animal and Plant Sciences (Accepted)

Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-M.T.ÖZKAYA1), E.ÇAKIR1), M.ULAŞ2), M.ÇELİK1), M.BAKIR3), ALİ ERGÜL3), Mardin, Şırnak İlleri Zeytinlerinin (Olea europaea L.) Seleksiyon Yolu İle Islahı ve Seçilen Tiplerin Moleküler Markörler Aracılığıyla Genetik Tanımlanması Üzerine Araştırmalar.V.Bahçe bitkileri Kongresi Eylül 2008.

2-Hülya ÜNVER Ebru SAKAR Menşure ÇELİK Ankara Yöresinde İç Oranı Yüksek Ceviz (Juglans Regia L.) Tiplerinin Belirlenmesi. HR.Ü.Z.F.Dergisi, 2010,14(3): 63-69 J.Agric.Fac.HR.U., 2010,14(3): 63-69

3- Sakar, E., B.E. Ak, M. Ulaş, K. A. Aslan, A. Tatlı, 2012. Mardin İli Zeytin Genotiplerinin Toplam Yağ ve Yağ Asitleri Kompozisyonunun Kapiler Kolon Gaz Kromatografisi Yöntemiyle Belirlenmesi. YABİTED I. Bitkisel Yağ Kongresi. 12 – 14 Nisan. Adana. (Baskıda)

5-.Sakar E., M. Çelik, M. Ulaş, B. E. Ak, H. Ünver, A. Tatlı, 2012. Mardin İli Genotiplerinin Morfolojik, Fenolojik ve Pomolojik Özellikleri. Türkiye II. Zeytin ve Zeytinyağı Kongresi, 02-06 Ekim. Şanlıurfa. (Baskıda)

6.Sakar E., M. Çelik, M. Ulaş, B. E. Ak, H. Ünver, A. Tatlı, 2012. Şanlıurfa İli Genotiplerinin Morfolojik, Fenolojik ve Pomolojik Özellikleri. Türkiye II. Zeytin ve Zeytinyağı Kongresi, 02-06 Ekim. Şanlıurfa. ((Baskıda)

7.Sakar E., M. Çelik, M. Ulaş, B. E. Ak, H. Ünver, A. Tatlı, 2012. Şırnak İli Genotiplerinin Morfolojik, Fenolojik ve Pomolojik Özellikleri. Türkiye II. Zeytin ve Zeytinyağı Kongresi, 02-06 Ekim. Şanlıurfa. ((Baskıda)

8. İsmail Memduh, Turanoğlu, Şehnaz Korkmaz, Ebru Sakar, Ufuk Rastgeldi, Bekir Erol Ak, Şeyda İpekçioğlu, 2012. Şanlıurfa Koşullarında Farklı Dikim Aralıklarında Yetiştirilen Bazı Zeytin Çeşitlerinin Adaptasyonu.Türkiye II. Zeytin ve Zeytinyağı Kongresi, 02-06 Ekim. Şanlıurfa. ((Baskıda)

9. Bekir Erol Ak, Ebru Sakar, Şehnaz Korkmaz Fulya Açıkgöz, 2012. Gap İllerinde Yetiştirilen Zeytin Çeşitleri ve Özellikleri. Türkiye II. Zeytin ve Zeytinyağı Kongresi, 02-06 Ekim. Şanlıurfa. (Baskıda)

10. Bekir Erol Ak, Ebru Sakar, Fulya Açıkgöz Aziz Turan, 2012. GAP İllerinde Zeytin Yetiştirme Tekniğinde ve Hasatta Karşılaşılan Sorunlar, Çözüm Önerileri. Türkiye II. Zeytin ve Zeytinyağı Kongresi, 02-06 Ekim. Şanlıurfa. ((Baskıda)

11. Ebru Sakar, Omca Demirkol, Serap Coşansu, Hülya Ünver, İbrahim Hayoğlu Bekir Erol Ak,2012 Urfa İli Zeytin Tiplerinde Fermantasyonun Toplam Fenolik Madde Miktarı Üzerine Etkisi. Türkiye II. Zeytin ve Zeytinyağı Kongresi, 02-06 Ekim. Şanlıurfa. ((Baskıda)

12 Ebru Sakar, Mehmet Ulaş, , Ali Ergül, Mücahit Taha Özkaya, Bekir Erol Ak, 2012 Hatay İli Zeytin Genotiplerinin Moleküler Karakterizasyonu. Türkiye II. Zeytin ve Zeytinyağı Kongresi, 02-06 Ekim. Şanlıurfa. ((Baskıda)

13. Tamer Işgın, Bekir Erol Ak, Ebru Sakar,2012 Dünya’da ve Türkiye’de Zeytin ve Zeytinyağı Sektöründeki Gelişmeler. Türkiye II. Zeytin ve Zeytinyağı Kongresi, 02-06 Ekim. Şanlıurfa. (Baskıda)

14. Ayşin Bilgili, Ebru Sakar, Bekir Erol Ak, 2012 Gap Bölgesinde Yetiştirilen Zeytin Bahçelerinde Görülen Hastalıklar. Türkiye II. Zeytin ve Zeytinyağı Kongresi, 02-06 Ekim. Şanlıurfa. (Baskıda)

Ulual toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri

Çakır E., Polat ,M., Ozkaya ,M. T. and Çelık., M. 2004. Determination of Seasonal Variation of Gibberallic Acid Releated With Adventive Root Formation in Difficult to-Root and Easy-to Root Olive Cultivars. 5th International Symposium on Olive Growing. İzmir-Turkey, 27 September-2 October, P:237

Ozkaya, M. T., Polat ,M., Çakır, E., Taşkın ,N. ve Ercan ,H. 2004. Morphological Characteristics of Turkish Olive Cultivar ‘Kilis Yağlık’. 5th International Symposium on Olive Growing. İzmir-Turkey, 27 September-2 October, P:143

Ozkaya, M. T., Çakır, E., Polat ,M., Taşkın ,N. and Ercan ,H. 2004. Morphological Characteristics of Turkish Olive Cultivar ‘Nizip Yağlık’. 5th International Symposium on Olive Growing. İzmir-Turkey, 27 September-2 October, P:142

Ozkaya, M. T.1; Ulas, M.2; Sakar, E.3; Ergul, A.4; Bakir, M.4 Morphological and Pomological Characterization and Identification of East Mediterranean and South-East Anatolia Region Olive (Olea europaea L.) Cultivars with SSR’s Markers. IHC Lizbon 2009. S08.242

Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-AK,B.E., I. ACAR and E. SAKAR, 2001. An Investigation on Determination of Pomological and Morphological Traits of Wild Almond Grown at Sanliurfa Province. Proceedings of The XI GREMPA Seminar, 1-4 September, 1999, Sanliurfa, (Turkey) Cahiers Options Mediterraneennes, Vol: 56, 139-144

2- E. Sakar and B.E.Ak, 2009 Relatıonships Between The Yield And Some Quality Traits On Pistachios. 5th International Symposium on pıstachios& Almonds 06-10, 2009

3- OZKAYA, M. T. ULAS, M. SAKAR, E. ERGUL, A. BAKİR,Morphological And Pomological Characterization And Identification Of East Mediterranean And South-East Anatolia Region Olive (Olea Europaea L.) Cultivars With Ssr’s Markers. Ihc Lizbon 2009. S08.242

3-Ak, B.E., M. Kandemir and E. SAKAR. 2012. Effect of different pistachio rootstocks on budding methods success and growth of scions. Second Balkan Symposium on Fruit Growing. 5-7 September 2011, Piteşti, Romania (Baskıda)

4- Sakar E., M. Çelik, B. E. Ak, M. Ulaş, A. Tatlı, 2012. Determination Of The Accumulated Oil And (Cis)- Trans Fatty Acidcomposition Of Southeastern Anatolia Region Sirnak Province Olivegenotype Through Capillary Column Gas Chromatography Method. 10.th Euro Fed Lipid Congress. 23–26 Septembre. Cracow, Poland. (Poster Bildiri)

Sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak

5th International Symposium on Olive Growing. 2004, İzmir.

2- 5th International Symposium on pıstachios& Almonds 06-10, 2009

3 – GAP VI. Tarım Kongresi Organizasyon komitesi

4 – VI. Bahçe Bitkileri Kongresi 04-08. 2011 (Kongre Sekreterliği)

5-Türkiye II. Zeytin ve Zeytinyağı Kongresi (Kongre Sekreterliği)

6-Zeytinyağı Tadım Eğitimi(Organizatör)

7-Peygamberler Şehrinde Zeytinde Makinalı Hasat (Organizatör)

8-Kutsal Ağaç Zeytin Anavatanına Geri Dönüyor (Organizatör)

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik ve Danışma Kurulu Üyeliği

African journal of agricultural research (Hakemlik)

Igdır Unıversıty Journal Of The Instıtute Of Scıence And Technology (Jıst) Issn 2146-0574 (Danışma Kurulu Üyeliği)

Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Zeytin Bilimi Dergisi ISSN 1309-5889 (Danışma Kurulu Üyeliği)

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi ( Dergi Sekreterliği )

Ulusal kuruluşlarca desteklenen pro

Aradığınız kelimeyi yazın ve enter tuşuna basın