ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Kişisel

Adı Soyadı: Fügen DURLU-ÖZKAYA

Doğum Yeri/Tarihi:Hozat/25 Eylül 1967

Medeni hali:Evli, iki çocuk annesi (Ece, Defne)

Yabancı Dil/Düzey:İngilizce / 73.75

Akademik

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Ziraat Fak. Süt Tekn. Böl. Ankara Üniversitesi 1989
Y. Lisans Fen Bil Ens. Gıda Müh., Mikrobiyoloji Ankara Üniversitesi 1991
Doktora Fen Bil Ens. Gıda Müh., Mikrobiyoloji Ankara Üniversitesi 2001
Doç. Dr. Gıda Mühendisliği Gazi Üniversitesi 2010

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı  :

Türkiye’de Beyaz peynir yapımında kullanılan Streptokok içeren ticari starterlerin yerli

bakteriyofajlara karşı dirençliliklerinin araştırılması.

Prof.Dr. Nezihe Tunali

 

Doktora Tezi ve Danışman(lar)ı :

Salamura beyaz peynirlerden izole edilen bazı Laktokok, Enterokok ve Laktobasil suşlarının

proteolitik aktivite, bakteriyosin etkenliği ve biyogen amin oluşumu açısından karşılaştırılmaları.

Prof.Dr. Nezihe Tunali

 

Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Arş.Gör. Ziraat Fakültesi Ankara Üniversitesi 1992-2000
Misafir Araştırmacı Laboratory of Food Microbiology and Hygiene, Faculty of Agriculture, Aristotle University, Thessaloniki, Greece 1996-1997
Dr. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merk. Bşk. 2000-2007
Yard.Doç. Dr. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi 2007-2010
Yard.Doç. Dr. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Turizm İşletmeciliği Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcılığı 2008-2009
Doç. Dr. Turizm Fakültesi 2010- halen

 

Bilimsel Yayınları

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI):

 

 1. SENEL E., (2012)
 2. YILDIZ F., YETISEMIYEN A., SENEL E., DURLU-ÖZKAYA F., ÖZTEKIN S, SANLI E. (2010). Some properties of Civil cheese: a type of traditional Turkish cheese. International Journal of Dairy Technology, 63 (4) 575-580.
 3. GÜRSOY A., DURLU-ÖZKAYA F., YILDIZ F. AND ASLIM B. 2010. Set Type Yoghurt Production by Exopolysaccharide Producing Turkish Origin Domestic Strains of Streptococcus thermophilus (W22) and Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus (B3). Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 16, 81-86.
 4. SANLIER N., COMERT M. and DURLU-ÖZKAYA F. (2010). Hygiene perception: Conditions of hotel kitchen staff in Ankara, Turkey. Journal of Food Safety, 30, 415-431.
 5. DURLU-ÖZKAYA, F.,ASLİM, B. and OZKAYA,M.T. (2007). Effect of exopolysaccharides (EPSs) produced by Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus strains to bacteriophage and nisin sensitivity of the bacteria. LWT- Food Science And Technology, 40, 564-568.
 6. Kamuran AYHAN, Fügen DURLU-ÖZKAYA and Nezihe TUNAIL (2005). Industrially important characteristics of Turkish originated domestic strains S. thermophilus and L. delbrueckii subsp. bulgaricus. International Journal of Dairy Technology 58 (3) 150-157.
 7. Fügen DURLU-ÖZKAYA, Nilgün KARABIÇAK, Revasiye KAYALI, Berrin ESEN (2005). Inhibition of yeast isolated from traditional Turkish cheeses by lactobacillus spp. International Journal of Dairy Technology 58 (2) 111-114.
 8. Fügen Durlu-Özkaya(2002). Biogenic amine content of some Turkish cheeses. Journal of Food Processing and Preservation 26 (4) 254-265.
 9. Fügen Durlu-Özkaya,Vasilis XANTHOPOULOS, Nezihe TUNAIL and Evanthia LITOPOULOU-TZANETAKI (2001). Technologically important properties of lactic acid bacteria isolates from Beyaz cheese from raw ewe milk. J. Appl. Microbiol. 91, 861-870
 10. Fügen Durlu-Özkaya,Kamuran AYHAN and Nilüfer VURAL (2001). Determination of biogenic amines produced by Enterobacteriaceae isolated from meat products. Meat Science, 58, 163-166.
 11. Fügen Durlu-Özkaya,Kamuran Ayhan, Güleren Özkan, (2000). Biogenic amine determination in Tulum cheese by high performance liquid chromatography (HPLC). Milchwissenschaft, 55 (1) 27-28.
 12. Fügen DURLU-ÖZKAYA, Efstathios ALICHANIDIS, Evanthia LITOPOULOU-TZANETAKI and Nezihe TUNAİL (1999). Determination of biogenic amine content of Beyaz cheese and biogenic amine production ability of some lactic acid bacteria. Milchwissenschaft, 54 (12) 680-682.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Kişisel

Adı Soyadı: Fügen DURLU-ÖZKAYA

Doğum Yeri/Tarihi:Hozat/25 Eylül 1967

Medeni hali:Evli, iki çocuk annesi (Ece, Defne)

Yabancı Dil/Düzey:İngilizce / 73.75

Akademik

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Ziraat Fak. Süt Tekn. Böl. Ankara Üniversitesi 1989
Y. Lisans Fen Bil Ens. Gıda Müh., Mikrobiyoloji Ankara Üniversitesi 1991
Doktora Fen Bil Ens. Gıda Müh., Mikrobiyoloji Ankara Üniversitesi 2001
Doç. Dr. Gıda Mühendisliği Gazi Üniversitesi 2010

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı  :

Türkiye’de Beyaz peynir yapımında kullanılan Streptokok içeren ticari starterlerin yerli

bakteriyofajlara karşı dirençliliklerinin araştırılması.

Prof.Dr. Nezihe Tunali

 

Doktora Tezi ve Danışman(lar)ı :

Salamura beyaz peynirlerden izole edilen bazı Laktokok, Enterokok ve Laktobasil suşlarının

proteolitik aktivite, bakteriyosin etkenliği ve biyogen amin oluşumu açısından karşılaştırılmaları.

Prof.Dr. Nezihe Tunali

 

Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Arş.Gör. Ziraat Fakültesi Ankara Üniversitesi 1992-2000
Misafir Araştırmacı Laboratory of Food Microbiology and Hygiene, Faculty of Agriculture, Aristotle University, Thessaloniki, Greece 1996-1997
Dr. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merk. Bşk. 2000-2007
Yard.Doç. Dr. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi 2007-2010
Yard.Doç. Dr. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Turizm İşletmeciliği Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcılığı 2008-2009
Doç. Dr. Turizm Fakültesi 2010- halen

 

Bilimsel Yayınları

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI):

 

 1. SENEL E., (2012)
 2. YILDIZ F., YETISEMIYEN A., SENEL E., DURLU-ÖZKAYA F., ÖZTEKIN S, SANLI E. (2010). Some properties of Civil cheese: a type of traditional Turkish cheese. International Journal of Dairy Technology, 63 (4) 575-580.
 3. GÜRSOY A., DURLU-ÖZKAYA F., YILDIZ F. AND ASLIM B. 2010. Set Type Yoghurt Production by Exopolysaccharide Producing Turkish Origin Domestic Strains of Streptococcus thermophilus (W22) and Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus (B3). Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 16, 81-86.
 4. SANLIER N., COMERT M. and DURLU-ÖZKAYA F. (2010). Hygiene perception: Conditions of hotel kitchen staff in Ankara, Turkey. Journal of Food Safety, 30, 415-431.
 5. DURLU-ÖZKAYA, F.,ASLİM, B. and OZKAYA,M.T. (2007). Effect of exopolysaccharides (EPSs) produced by Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus strains to bacteriophage and nisin sensitivity of the bacteria. LWT- Food Science And Technology, 40, 564-568.
 6. Kamuran AYHAN, Fügen DURLU-ÖZKAYA and Nezihe TUNAIL (2005). Industrially important characteristics of Turkish originated domestic strains S. thermophilus and L. delbrueckii subsp. bulgaricus. International Journal of Dairy Technology 58 (3) 150-157.
 7. Fügen DURLU-ÖZKAYA, Nilgün KARABIÇAK, Revasiye KAYALI, Berrin ESEN (2005). Inhibition of yeast isolated from traditional Turkish cheeses by lactobacillus spp. International Journal of Dairy Technology 58 (2) 111-114.
 8. Fügen Durlu-Özkaya(2002). Biogenic amine content of some Turkish cheeses. Journal of Food Processing and Preservation 26 (4) 254-265.
 9. Fügen Durlu-Özkaya,Vasilis XANTHOPOULOS, Nezihe TUNAIL and Evanthia LITOPOULOU-TZANETAKI (2001). Technologically important properties of lactic acid bacteria isolates from Beyaz cheese from raw ewe milk. J. Appl. Microbiol. 91, 861-870
 10. Fügen Durlu-Özkaya,Kamuran AYHAN and Nilüfer VURAL (2001). Determination of biogenic amines produced by Enterobacteriaceae isolated from meat products. Meat Science, 58, 163-166.
 11. Fügen Durlu-Özkaya,Kamuran Ayhan, Güleren Özkan, (2000). Biogenic amine determination in Tulum cheese by high performance liquid chromatography (HPLC). Milchwissenschaft, 55 (1) 27-28.
 12. Fügen DURLU-ÖZKAYA, Efstathios ALICHANIDIS, Evanthia LITOPOULOU-TZANETAKI and Nezihe TUNAİL (1999). Determination of biogenic amine content of Beyaz cheese and biogenic amine production ability of some lactic acid bacteria. Milchwissenschaft, 54 (12) 680-682.

Aradığınız kelimeyi yazın ve enter tuşuna basın