1. GENEL BİLGİ

1966 yılında Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde doğdu.

İlköğretimi Andırın’da, ortaokul ve lise eğitimini ise Kahramanmaraş’ta tamamladı.

1988 yılında Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü’nü bitirdi.

1997 yılına kadar Adıyaman ve Kahramanmaraş Tarım İl Müdürlüklerinde ”Meyve ve Bağ Konu Sorumlusu’’ olarak çalıştı.

2002 yılına kadar Bağ ve Zeytincilik Araştırma Enstitüsünde kurucu Müdür Yardımcılığı ve Enstitü Müdürü olarak görev yaptı.

2004 yılına kadar Kahramanmaraş Tarımsal Araştırma Enstitüsünde yine zeytin konusundaki çalışmalarına devam etti.

2010 yılında Resmi görevinden ayrılarak Sen Zeytin ve Zeytinyağı Enteğre tesisşerinde Genel Müdür olarak görev yaptı

Halen Özdem Yağ. San. Ltd. Şti’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Doğu Akdeniz bölgesindeki zeytin plantasyonlarında sürvey ve araştırmalarda bulunmuş ve zeytin yetiştiriciliği, bitki deseni, bölgesel çeşitler, bitki sağlığı, çeşit adaptasyonu, çeşitlerin verimliliği ve çeşitlerin yağ özellikleri konuları üzerindeki çalışmalarını yürütmektedir.

Ülkemiz ve uluslararası düzeyde toplantı, kurs, seminer ve kongreye katılmış ve organizasyonlar düzenlemektedir.

YABİTED I. Bitkisel Yağ Kongresi, III. Zeytin ve Zeytinyağı Öğrenci Kongresi, Türkiye II. Zeytin ve Zeytinyağı Kongreleri Düzenleme Kurulunda görev almıştır.

Ayrıca, zeytine dair teknik eleman ve üreticiye yönelik zeytin agronomisi ve zeytinde mücadele eğitimi çalışmalarında bulunmaktadır.

Andırınlılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi,

Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili,

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi,

Türkiye Yağ Bilimi ve Teknolojisi Derneği (YABİTED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreterlik görevlerini yürütmektedir.

Zeytin ve Zeytinyağı Akdeniz Kültürü Dergisi, İmtiyaz sahibi ve Yayın yönetmeni olarak ulusal yayın sorumluluğu yapmaktadır.

Alanıyla ilgili yüzün üzerinde ulusal ve uluslararası yayını mevcuttur.

2.1. YAYINLANMIŞ KİTAPLAR

1.Tatlı, A., 2009. Zeytin Bahçelerinde Zirai Mücadele. 314 s. Lazer Ofset Matbaa, İskitler, Ankara. ISBN:978-605-89436-0-5

2.Tatlı, A., 2010. Zeytin ve Zeytinyağı Sektöründe Ortak Akıl ve Güç Birliği, (1). 378 s. Lazer Ofset Matbaa İskitler, Ankara. ISBN:978-605-89436-1-2

3.Tatlı, A., Hakan, E., Tekin. A., 2011. YABİTED 1. Bitkisel Yağ Kongresi Bildiri Özetleri. 146 s. Burak Matbaa, Adana. ISBN:978-605-89436-5-0

4.Tatlı, A., Aslı, Y., 2011. Türkiye III.Zeytin ve Zeytinyağı Kongresi Bildiri Özetleri. 146 s. Burak Matbaa, Adana. ISBN:978-605-89436-5-8

5.Tatlı, A., Aslı, Y., Mücaahit, K., 2011. Türkiye II.Zeytin ve Zeytinyağı Kongresi Bildiri Özetleri. 146 s. Burak Matbaa, Adana. ISBN:978-605-89436-5-6 (Yenilenmiş Baskı)

6.Tatlı, A., Aslı, Y., Mücaahit, K., 2011. Türkiye I.Zeytin ve Zeytinyağı Kongresi Bildiri Özetleri. 146 s. Burak Matbaa, Adana. ISBN:978-605-89436-5-7 (Yenilenmiş Baskı)

2.2. YAYINA HAZIRLANAN KİTAPLAR

1.Tatlı, A., S.Ö.Ünsal., B. Özçelik, 2012. Türkiye Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü. 454 s. Lazer Ofset Matbaa, İskitler, Ankara. ISBN:978-605-89436-2-9

2.Tatlı, A. 2012. Zeytin Bahçelerinde Zirai Mücadele. Genişlerilmiş 2. Baskı. 346 s. Lazer Ofset Matbaa, İskitler, Ankara. . ISBN:978-605-89436-7-4

3.Tatlı, A. 2012. Zeytin Bahçelerinde Zirai Mücadele. İngilizce. 346 s. Lazer Ofset Matbaa, İskitler, Ankara. ISBN:978-605-89436-8-1

4.Tatlı, A. 2012. Zeytin Bahçelerinde Zirai Mücadele. Almanca. 346 s. Lazer Ofset Matbaa, İskitler, Ankara. ISBN:978-605-89436-9-8

5.Tatlı, A. 2012. Yayınlarım. 246 s. Lazer Ofset Matbaa, İskitler, Ankara. ISBN:978-605-89436-7-1

6.Tatlı, A., J. O. Mebrive., 2012. Zeytin Bahçelerinde Zirai Mücadele. İspanyolca. 346 s. Lazer Ofset Matbaa, İskitler, Ankara. ISBN:978-605-89436-9-7

7.Tatlı, A., H. B. Hamaid., 2012. Zeytin Bahçelerinde Zirai Mücadele. Arapça. 346 s. Lazer Ofset Matbaa, İskitler, Ankara. ISBN:978-605-89436-9-6

8.Tatlı, A. 2012. Zeytin ve Zeytinyağı Sektöründe Ortak Akıl ve Güç Birliği, (2). 275 s. Lazer Ofset Matbaa İskitler, Ankara. ISBN:978-605-89436-1-3

9.Tatlı, A., S.Ö.Ünsal., B. Özçelik, 2012. Türkiyede Zeytin ve Zeytinyağı Markaları. 218 s. Lazer Ofset Matbaa İskitler, Ankara. ISBN:978-605-89436-3-6

10.Tatlı, A., S.Ö.Ünsal., B. Özçelik, 2012. Zeytinyağına Yolculuk 214 s. Lazer Ofset Matbaa, İskitler, Ankara. ISBN:978-605-89436-4-3

11.Tatlı, A., B. Özçelik, 2012. Zeytine Dair. 378 s. Lazer Ofset Matbaa İskitler, Ankara. ISBN:978-605-89436-6-7

12.Tatlı, A., B. Pehlivan., S.Ö. Ünsal., 2013. Zeytin ve Zeytinyağı Sloganları. 168 s. Lazer Ofset Matbaa İskitler, Ankara. ISBN:978-605-89436-3-9

3. DEVAM EDEN PROJELERİ

4. BİLİMSEL YAYINLAR

1.Tatlı, A., M. Küsek, 2003. Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Kilis İllerinde Zeytin Alanlarında Kurumalara Neden Olan Fungal Etmenlerin Belirlenmesi. Proje No: BS–01/06–09–146. Sonuçlanan Proje. Kahramanmaraş.

2.Pala H., A. Tatlı, C. Yılmaz, A. I. Özgüven, 2006. Important Dıseases of Pomegrenate Fruiland Control Possibilites in Turkiye. 1.Internationel Symposium on Pomegrante and Minor Mediterranean Fruits 16–19 October. Adana, Turkey. (Poster Bildiri)

3.Tatlı, A., M. Küsek, E. Kafkas, N. Birişik, 2008. Determination of Fungal Factors Which Caused Die Back (Death) of Olive Trees in East Mediterranean Olive Regions of Turkey. 6.th Euro Feed Lipid Congress. 07–10 September. Athens, Greece. (Poster Bildiri)

4.Kafkas, E. H. Pala, A. Tatlı, M. Koşar, S. Freeman, S. Paydaş, H. C. Başar, F. Özoğlu, N. K. Koç, 2008. Çilekte Kurşuni Küf (Botrytis cinerea Pers.) Hastalığı ile Bazı Meyve Kalite Kriterlerinin Karakterizasyonu. TOVAK 105–0–634. Sonuçlanan Proje. Adana.

5.Kıvrak, M., A. Tatlı, 2010. Traditional Striped Edremit Green Olive. The 1St International Symposium on ‘’Traditional Foods Form Adrıatic to Caucasus’’, 15-17 April. Tekirdağ, Turkey. (Poster Bildiri)

6.Tatlı, A., F. Konukoğlu, M. Kıvrak, 2009. Number of Olive Species in the Olive Fields of Eastern Mediterranean Region (Kahramanmaras, Gaziantep, Hatay and Kilis Provinces) and the Determination of their Capture Ratio of Verticillium Wilt (Verticillium dahliae Kleb). 7th. Euro Feed Lipid Congress. 18–21 October. Graz, Austria. (Poster Bildiri)

7.Kıvrak, M., A. Tatlı, 2009. Harvest in Olive Orchards. 7th. Euro Feed Lipid Congress. 18–21 October. Graz, Austria. (Poster Bildiri)

8.Yorulmaz, A., H. Erinc, A. Tatlı, A. Tekin, 2009. The Effect of Irrigation on the Oil Composition of Some East Mediterranean Olive Cultivars. 7th. Euro Feed Lipid Congress. 18–21 October. Graz, Austria. (Poster Bildiri)

9.Tatlı, A., M. Kıvrak, N. Körükmez, 2010. Zeytinsineği (Bactrocera oleae Gmelin. (Dip.:Tephritidae)) Mücadelesinde Kaolin Uygulamaları. II. Ulusal Öğrenci Zeytin Kongresi, 20-22 Mayıs. Gemlik, Bursa. (Poster Bildiri)

10.Türkeri, F., A. Tatlı, Z. Yılmaz, 2010. Zeytinyağı İmalatında Kombine Sistemler. II. Ulusal Öğrenci Zeytin Kongresi, 20-22 Mayıs, Gemlik, Bursa. (Poster Bildiri)

11.Söylemez. H., M. Kıvrak, A. Tatlı, 2010. Sofralık Zeytinlerde Kalite Kriterleri. II. Ulusal Öğrenci Zeytin Kongresi, 20-22 Mayıs. Gemlik, Bursa.

12.Kıvrak, M., A. Tatlı, S. Aydoğan, 2010. İtalyan Zeytin Çeşitlerinin Özellikleri. II. Ulusal Öğrenci Zeytin Kongresi, 20-22 Mayıs. Gemlik, Bursa. (Poster Bildiri)

13.Tatlı, A., M. Kıvrak, Z. Yılmaz, 2010. Zeytin Bahçelerinde Sulama. 1. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, 27–29 Mayıs. Kahramanmaraş. (Poster Bildiri)

14.Yorulmaz, A., M. Kıvrak, A. Tatlı, 2010. Organik Zeytinyağı. Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 28 Haziran-1 Temmuz. Erzurum. (Poster Bildiri)

15. Tatlı, A., M. Kıvrak, N. Körükmez, 2010. Ayvacık Organik Zeytinciliği, Mut Organik Zeytinciliği ile Akhisar Organik Zeytinciliği Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar. Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 28 Haziran-1 Temmuz. Erzurum. (Poster Bildiri)

16.Tatlı, A., S. T. Demiray, N. K. Aydoğan, H. A. Ölmez,2010. A Research on the Fungal Elements that Cause Rotting in the Rooting Step of Olive Tree Growing. 8.th Euro Feed Lipid Congress. 21–24 November. Munich, Germany. (Poster Bildiri)

17.Erinç, H., A. Tatlı, A. Yorulmaz, H. Erinc, A. Tekin, 2010. Influence of Verticillium dahliae Kleb. on Some Quality Parameters of Olive Oils of ‘Gemlik’ Cultivar. 8th. Euro Feed Lipid Congress. 21–24 November. Munich, Germany. (Poster Bildiri)

18.Bozdoğan, D. K., A. Tatlı, 2010. The Effects of Variety and Maturation on Some Properties of Olive and Olive Oil. 8.th Euro Feed Lipid Congress. 21–24 November. Munich, Germany. (Poster Bildiri)

19.Yücel, S., F. Yüksel, A. Tatlı, N. Körükmez, 2010. Effect of Olive Maturity on the Quality of Turkish Virgin Olive Oils. 8th. Euro Feed Lipid Congress. 21–24 November. Munich, Germany. (Poster Bildiri)

20.Özçelik, B., B. Bayram, A. Tatlı, Z. Vurankaya, 2010. Polyphenolic Olive Mill Water Extract: A High Added Value By-Product of Olive Oil Industry. 8th. Euro Feed Lipid Congress. 21–24 November. Munich, Germany. (Poster Bildiri)

21.Özçimen D., S. Yücel, A. Tatlı, 2010. Zeytin Yaprağının Kullanım Alanları. Zeytin ve Zeytinyağı Sektöründe Ortak Akıl ve Güç Birliği (1). Lazer Ofset Matbaa. 378 s. İskitler, Ankara. (Poster Bildiri)

22.Özçelik, B., A. Tatlı, H. İlyasoğlu, 2010. Zeytinyağı Kalitesi. Zeytin ve Zeytinyağı Sektöründe Ortak Akıl ve Güç Birliği (1). Lazer Ofset Matbaa. 378 s. İskitler, Ankara. (Poster Bildiri)

23.Özçelik, B., B. Bayram, A. Tatlı, 2010. Zeytinyağı Üretiminde Yağ Ekstraksiyon Veriminin Arttrılması. Zeytin ve Zeytinyağı Sektöründe Ortak Akıl ve Güç Birliği (1). Lazer Ofset Matbaa. 378 s. İskitler, Ankara. (Poster Bildiri)

24.Özçelik, B., A. Tatlı., F. Davarcı, 2010. Zeytin ve Zeytinden Elde Edilen Ürünler ve Yeni Ürün Geliştirme Çalışmaları. Zeytin ve Zeytinyağı Sektöründe Ortak Akıl ve Güç Birliği (1). Lazer Ofset Matbaa. 378 s. İskitler, Ankara. (Poster Bildiri)

25.Tatlı, A., S. Demiray, R. Çetinkaya, Yıldız, 2010. Türkiye’de Görülen Zeytin Hastalıklarının Tanımlanması. Zeytin ve Zeytinyağı Sektöründe Ortak Akıl ve Güç Birliği (1). Lazer Ofset Matbaa. 378 s. İskitler, Ankara. (Poster Bildiri)

26.Kıvrak, M., G. Tümen, A. Tatlı, 2010. Hurma Zeytinin Özellikleri. Zeytin ve Zeytinyağı Sektöründe Ortak Akıl ve Güç Birliği (1). Lazer Ofset Matbaa. 378 s. İskitler, Ankara. (Poster Bildiri)

27.Bozdoğan K. D, A. Tatlı, Y. Nikpeyma, F. Mavi, 2010. Doğu Akdeniz Bölgesinde Zeytin ve Zeytinyağının Durumu. Zeytin ve Zeytinyağı Sektöründe Ortak Akıl ve Güç Birliği (1) Lazer Ofset Matbaa. 378 s. İskitler, Ankara. (Poster Bildiri)

28.Bozdoğan, K. D., S. Ö. Ünsal, A. Tatlı, 2010. Zeytinyağında Tağşiş ve Saflık Kriterleri. Zeytin ve Zeytinyağı Sektöründe Ortak Akıl ve Güç Birliği (1) Lazer Ofset Matbaa. 378 s. İskitler, Ankara. (Poster Bildiri)

29.Ölmez, H. A., N. Alper, Ö. Dursun, H. Gül, A. Tatlı, 2010. Zeytin Meyvelerinde Görülen Şekil Bozuklukları. Zeytin ve Zeytinyağı Sektöründe Ortak Akıl ve Güç Birliği (1) Lazer Ofset Matbaa. 378 s. İskitler, Ankara. (Poster Bildiri)

30.Tatlı, A., D. Özçimen, S. Yücel, 2010. Zeytin İşletmelerinde Kullanılan Suyun Özellikleri. Zeytin ve Zeytinyağı Sektöründe Ortak Akıl ve Güç Birliği (1) Lazer Ofset Matbaa. 378 s. İskitler, Ankara. (Poster Bildiri)

31.Kıvrak, M., E. Ermiş, A. Tatlı, 2010. Reklamın Zeytin Ve Zeytinyağı Sektörü Açısından Önemi. Zeytin ve Zeytinyağı Sektöründe Ortak Akıl ve Güç Birliği (1) Lazer Ofset Matbaa. 378 s. İskitler, Ankara. (Poster Bildiri)

32.Vurankaya, Z., A. Tatlı, M. Kıvrak, 2010. Doğu Akdeniz Zeytin Alanlarında Görülen Önemli Zeytin Zararlıların Tanılanması. Zeytin ve Zeytinyağı Sektöründe Ortak Akıl ve Güç Birliği (1) Lazer Ofset Matbaa. 378 s. İskitler, Ankara. (Poster Bildiri)

33.Tatli, A., G.Ozkan, F. Koyluoglu, H. Aşık, A. Dagdelen, 2011. The Effect Of Growing Area On Apolar And Minor Polar Compounds And Other Chemical Parameters Of Virgin Olive Oils Of The Arbequina Variety In Turkey. 9.Th Euro Feed Lipid Congress. 18–21 September. Rotterdam, Netherlands. (Poster Bildiri)

34.Bozdoğan, D. K., A. Tatlı, 2011. The Role of Volatile Compounds on Virgin Olive Oil Aroma. 9.Th Euro Feed Lipid Congress. 18–21 September. Rotterdam, Netherlands. (Poster Bildiri)

35.Bozdoğan, D. K., A. Tatlı, 2011. The Effects of Extraction Systems on Virgin Olive Oil Quality. 9.Th Euro Feed Lipid Congress. 18–21 September. Rotterdam, Netherlands. (Poster Bildiri)

36.Yucel, S., A. Tatlı, D. Ozcimen, 2011. Pros Of Using Corn Oil. 9.Th Euro Feed Lipid Congress. 18–21 September. Rotterdam, Netherlands. (Poster Bildiri)

37.Gultekin, M.O., A. Tatlı, B. Ozcelik, 2011. Corn Oil: Is it Functional? 9.Th Euro Feed Lipid Congress. 18–21 September. Rotterdam, Netherlands. (Poster Bildiri)

38.Unsal, S.O., M. Kivrak, A. Tatlı, A. O. Kopar, 2011. Packaging Options For Olive Oil. 9.Th Euro Feed Lipid Congress. 18–21 September. Rotterdam, Netherlands. (Poster Bildiri)

39.Kivrak, M., O. Kula, S. Yilmazogullari, A. Tatlı, 2011. Carrying The Olive Fruits With Frigorific Trucks And Its Economical Evaluation. 9.Th Euro Feed Lipid Congress. 18–21 September. Rotterdam, Netherlands. (Poster Bildiri)

40.Bozdoğan, D. K., A. Tatlı, 2012. Zeytinyağı Lezzet Bileşenleri ve Duyusal Kalite. YABİTED I. Bitkisel Yağ Kongresi. 12 – 14 Nisan. Adana. (Poster Bildiri)

41.Terzioğlu, P., S. Yücel, D. Özçimen, A. Tatlı, 2012. Kizartma Yağlarinin Saflaştirilmasinda Tarimsal Atiklarin Değerlendirilmesi. YABİTED I. Bitkisel Yağ Kongresi. 12 – 14 Nisan. Adana. (Poster Bildiri)

42.Bozdoğan, D. K., A. Tatlı, 2012. Hatay’da Yetiştirilen Zeytinlerden Elde Edilen Zeytinyağlarının Bazı Önemli Kalite Kriterleri Üzerinde Çeşit ve Olgunluğun Etkisinin Araştırılması. YABİTED I. Bitkisel Yağ Kongresi. 12 – 14 Nisan. Adana. (Poster Bildiri)

43.Kivrak, M., A. Tatlı, F.A. Vuran, 2012. Zeytinyağında Pestisit Kalıntıları. YABİTED I. Bitkisel Yağ Kongresi. 12 – 14 Nisan. Adana. (Poster Bildiri)

44.Özçelik, B., E. Koçak, A. Tatlı, 2012. Gurme Yağların Fonksiyonel Özellikleri, Bitkisel Yağ Sektöründeki Yeri ve Gelişimleri. YABİTED I. Bitkisel Yağ Kongresi. 12 – 14 Nisan. Adana. (Poster Bildiri)

45.Özçelik, B., S.Ö. Ünsal, A. Tatlı, 2012. Türkiye’ nin Farklı Bölgelerine Özgü Zeytinlerden Elde Edilen Sızma Zeytinyağlarının Lezzet Profillerinin Karakterizasyonu. YABİTED I. Bitkisel Yağ Kongresi. 12 – 14 Nisan. Adana. (Poster Bildiri)

46.Sakar, E., B.E. Ak, M. Ulaş, K. A. Aslan, A. Tatlı, 2012. Mardin İli Zeytin Genotiplerinin Toplam Yağ ve Yağ Asitleri Kompozisyonunun Kapiler Kolon Gaz Kromatografisi Yöntemiyle Belirlenmesi. YABİTED I. Bitkisel Yağ Kongresi. 12 – 14 Nisan. Adana. (Poster Bildiri)

Aradığınız kelimeyi yazın ve enter tuşuna basın