Burcu KESER
Burcu KESER - AYTB Laboratuvar A - Zeytinya覺 tad覺m paneli bakan覺 ve laboratuvar m羹d羹r羹

19.05.2014 17:30:17 


 

Burcu KESER

GSM: 90 538 205 53 71

E-mail:burcumetinkeser@mynet.com

GENEL          Eitim               :         Yüksek Lisans (Mezun)

Medeni Durum  :        Evli

Deneyim           :         12 Y覺l

Çal覺ma ekli              :    襤çi

Doum Y覺l覺       :         30.11.1978

Doum Yeri      :         AYDIN

Sürücü Ehliyeti           :           B (2002)

Uyruu             :         Turkey

E襤T襤M         Yüksek Lisans

10.2005 - 09.2008      Adnan Menderes Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dal覺           

Üniversite

10.1996 - 06.2000      Karadeniz Teknik Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakultesi Kimya Bölümü        2,43 / 4

Lise

01.1995           Ayd覺n Cumhuriyet K覺z Lisesi

Fen Matematik           9/ 10

襤 TECRÜBES襤        08.2002-         AYTB Laboratuvar Hizmetleri A.

Laboratuvar Müdürü, Panel Bakan覺             Ayd覺n

Bitkisel ve Hayvansal Yalar覺n standartlarda geçen bütün analizleri

G覺dalarda Koruyucu, Protein, Ya, Nem, Pestisit, Tokoferol (E Vitamini) vb analizler

HPLC’ de biofenol analiz çal覺malar覺

襤leri düzeyde GC ve HPLC kullan覺m覺

Sektör :           G覺da

irket Çal覺anlar覺n覺n Say覺s覺    :           26-50

襤 Alan覺           :           Analiz

Zaman Durumu          :           Full time

Sorumlu Olunan Personel Say覺s覺        :           20-30

Yönetici          :           (Telefon: 02562115000)

09.2001-12.2001        K覺z覺lcaköy 襤lkokulu

Vekil Öretmen          Ayd覺n

2001-2002 öretim y覺l覺nda 2-3. s覺n覺flara birletirilmi s覺n覺fta yar覺 dönem öretmenlik görevi

N襤TEL襤KLER           Yabanc覺 Diller            » 襤ngilizce       [ Okuma:8 Yazma:7 Konuma:6 ]

Amerikan Kültür Dernei B2, Tömer Dil Kursu ve Yüksek Lisans Haz覺rl覺k Program

Bilgisayar        Word, Excel, Paint, Cihazlara ait software sistemleri, raporlama prog.

Kurslar            » ISO 13528 Yeterlilik Testlerinin Deerlendirilmesi için 襤statistik

Strengthening Quality 襤nfrastucture in Turkey Project TR 0702.12.01/001 

Dr. Zeliha YILDIRIM

» LAK/YT Çevrimlerinin Organizasyonu

Increasing the Competences of Authorized Bodies in Evaluating Candidate Notified Bodies for Marine Equipment amd Recreational Crafts Directive

Türkiyde Kalite Alt Yap覺s覺n覺n Güçlendirilmesi Projesi-Lorrens SIBBESEN 21.02.2011 – 25.02.2011

»LAK/YT için ISO/IEC 17043 ve Dier Standartlar ve rehberler

Laboratuvarlararas覺 Kar覺lat覺rma ve Yeterlilik Testleri Stand ve Rehb.

Türkiyde Kalite Alt Yap覺s覺n覺n Güçlendirilmesi Projesi-Lorrens SIBBESEN 16.02.2011-18.02.2011

»Zeytinya覺 Tad覺mc覺lar覺 için Teknik Kurs

O.N.A.O.O Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio Di Oliva  29.10.2007 - 31.10.2007

»Zeytinya覺 Tad覺mc覺lar覺 için 襤leri Seviye Teknik Kurs

O.N.A.O.O Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio Di Oliva 

19-21 Haziran 2008

» Aflatoksin Test Teknikleri ve Laboratuvar Uygulamalar覺

AYTB Laboratuvar Hizmetleri A.  08.08.2007(8 saat)

» Gaz Kromatografisi Kullan覺m Eitimi

Ant Teknik Cihazlar 06.09.2005 - 07.09.2005

» Mikrobiyolojik Metot Validasyonu

Tübitak  12.01.2005 (8 saat)

» Zeytinya覺 Analizleri

Tari Zeytinya覺 Laboratuvar覺 22.12.2003 - 26.12.2003

» Kimyasal Analizlerde Ölçüm Belirsizlii Tahmini ve Hesaplamas覺 Tübitak 14.07.2003 - 14.07.2003 (8Hours)

N襤TEL襤KLER           Kurslar            » HPLC Sistemi Kullan覺m Eitimi

襤ncekara 10.10.2002 - 18.10.2002

HPLC de Aflatoksin Analizi

»  Ayd覺n Ticaret Borsas覺 Özel G覺da Kontrol Laboratuvar覺 01.09.2002 - 15.09.2002

Sertifika ve Kat覺l覺m Belgeleri            TAGEM Arat覺rma Çal覺tay覺 Türk Organik 襤ncirinin Rekabet Gücünün Art覺r覺lmas覺

German-Turkish Cooperation-Organic Agriculture

01 Nisan 2014 襤ncirliova Ayd覺n

Vücut Dili Eitimi,

Rodos Training, 01 Mart 2014 Ayd覺n

Etkili 襤letiim Eitimi

Rodos Training, 01 Mart 2014

Diksiyon Eitimi

Rodos Training, 01 Mart 2014

襤 Sal覺覺 ve Güvenlii Temel Eitimi

AYTB Laboratuvar Hizmetleri A., Nergiz YÜKSEL, 28 ubat 2014

Yöneticiler 襤çin 3. Göz 襤statistik Eitimi

Türk standartlar覺 Eitimi, Prof. Dr. Erkan IIIÇOK, 09 Aral覺k 2014

1.ULAG “1.Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu ve Güvenlii Sempozyumu ve Sergisi

TMMOB Kimya Mühendisleri Odas覺 襤stanbul ubesi Y覺ld覺z Teknik Üniversitesi 16-18 May覺s 2013

»Taze Meyve Sebze Ürünlerinde HPLC’ de Nitrit-Nitrat Analizi Eitimi

襤zmir G覺da Kontrol Laboratuvar Müdürlüü 06.09.2012

» GC-GCMS Sistemleri Son Teknolojileri ve Uygulama Alanlar覺 Semineri

Cüneyt ELER 12 Nisan 2011

 

» Su Ürünlerinde Histamin Analizi Eitim program覺

Tar覺m ve Köyileri Bakanl覺覺 G覺da Kontrol ve Merkez Arat覺rma Enstitüsü Bursa 27-29.01.2010

» Zeytinya覺 ve Pirina Ya覺 Sempozyum ve Sergisi

Kimya Mühendisleeri Odas覺 10-12 Kas覺m 2005

» Mikrobiyolojik Metot Validasyonu

EU MEDA Kalite Altyap覺s覺na Destek Program覺 -22-25.08.2005

Sertifika ve Kat覺l覺m Belgeleri            » Kalite- Denetim- (襤ç Denetçi Sertifikas覺)

TÜRKAK – 20-22.10.2003

» Kimyasal Analizler 襤çin Metot Validasyonu

Tübitak  05.03.2003

» ISO IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlar覺n覺n Yeterlilii 襤çin Genel artlar

Tübitak - 04-05.03.2003

» Yabanc覺 Dil - (Engilizce kursu Sertifikas覺)

TÖMER - 06.06.2003

» Zeytinya覺nda Trilinolein Analizi (HPLC’de) ve Asitlik Analizi

Ayd覺n Ticaret Borsas覺 Özel G覺da Kontrol Laboratuvar覺 15-18.09.2002

» Eitim - ( S覺n覺f Öretmenlii Sertifikas覺)

Karadeniz Teknik Üniv. Fatih Eitim Fakültesi - 28.08.2000

S覺navlar           » ÜDS – Üniversiteleraras覺 Kurul Dil S覺nav覺 (63)

ÖSYM - 2010

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eitim Giri S覺nav覺)(74)

ÖSYM - 2011

Sigara Kullan覺m覺         Kullanm覺yor

Kullan覺lan Cihazlar     •          Atomik Absorbsiyon spektrofotometresi

•          Spektrofotometre

•          Gaz Kromatografisi

•          HPLC

 

            Referanslar     •          Prof. Dr. Mustafa DEM襤R

Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Bölüm Bakan覺

Tel: 0 256 212 84 98/2206

•          Yrd Doç. Dr. Renan TUNALIOLU

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yard覺mc覺s覺

Tel: 0 536 613 25 25

•          Prof. Dr. Cafer TURGUT

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü

Tel: 0 539 527 17 33

•          Yrd. Doç. Dr. Hulusi AKÇAY

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni

Tel: 0 256 772 70 22/2015

GSM: 90 538 205 53 71

E-mail:burcumetinkeser@mynet.com

 

Yüksek Lisans
10.2005 - 09.2008

Adnan Menderes Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dal覺

 

 

Üniversite
10.1996 - 06.2000

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakultesi Kimya Bölümü

2,43 / 4 

 

Lise
01.1995

Ayd覺n Cumhuriyet K覺z Lisesi
Fen Matematik

9/ 10 

 

 

08.2002-

AYTB Laboratuvar Hizmetleri A.
Laboratuvar Müdürü, Panel Bakan覺

Ayd覺n

Bitkisel ve Hayvansal Yalar覺n standartlarda geçen bütün analizleri

G覺dalarda Koruyucu, Protein, Ya, Nem, Pestisit, Tokoferol (E Vitamini) vb analizler

HPLC’ de biofenol analiz çal覺malar覺

襤leri düzeyde GC ve HPLC kullan覺m覺

Sektör

:

G覺da

irket Çal覺anlar覺n覺n Say覺s覺

:

26-50

襤 Alan覺

:

Analiz

Zaman Durumu

:

Full time

Sorumlu Olunan Personel Say覺s覺

:

20-30

Yönetici

:

(Telefon: 02562115000)

 

09.2001-12.2001

K覺z覺lcaköy 襤lkokulu

Vekil Öretmen

Ayd覺n

 

2001-2002 öretim y覺l覺nda 2-3. s覺n覺flara birletirilmi s覺n覺fta yar覺 dönem öretmenlik görevi

 

 

Yabanc覺 Diller

» 襤ngilizce

[ Okuma:8 Yazma:7 Konuma:6 ]
Amerikan Kültür Dernei B2, Tömer Dil Kursu ve Yüksek Lisans Haz覺rl覺k Program

 

 

Bilgisayar

Word, Excel, Paint, Cihazlara ait software sistemleri, raporlama prog.