1.ZEYT襤NYAI TADIM GNLER襤 24-25 MAYIS 2014
1.ZEYT襤NYAI TADIM VE TANITIM GNLER襤 ETK襤NL襤襤 ANKARA / GORDION AVM / 24-25 MAYIS 2014

04.05.2014 21:28:11ZEYT襤NDOSTU DERNE襤 & V襤NAVASYON

Projenin Amac覺
Türkiye’nin önemli deerlerinden biri olan zeytin ve zeytinya覺 ne yaz覺k ki hak ettii itibar覺 görememektedir. Ülkemiz Dünya’da zeytin yetitiriciliinde 4.s覺rada bulunmaktad覺r. Yak覺n gelecekte 2. olmaya adayd覺r. Yeterli tan覺t覺m, tutundurma, tüketimi art覺r覺c覺 tüketici etkinlikleri olamamas覺 sebebiyle, kii ba覺na tüketim 1,5 – 2 litre ile s覺n覺rl覺 kalmaktad覺r. Bu nedenle zeytinya覺 üreticilerini direk, arac覺s覺z bir ekilde tüketici ile buluturmay覺 planlad覺覺m覺z “Zeytinya覺 Tad覺m Günleri” aktivitesi, eitim, tad覺m ve sohbetlerle zenginletirilmi bir üretici ve tüketici bulumas覺d覺r. Bu özellii gerei her ehirde düzenlenebilecek, sektörün tüm bileenlerinin bulutuu önemli, vizyonel bir tüketici etkinlii olmaya adayd覺r.
Aa覺da belirtilen ilk etkinlikle balayacak olan “Zeytinya覺 Tad覺m Günleri” nüfusu 1.000.000 üstündeki tüm ehirlerde düzenlenecektir.
Nüfusu 1.000.000 üstündeki ehirler. 襤stanbul, Ankara, 襤zmir, Bursa, Adana, Konya, Antalya, Manisa, Gaziantep, Hatay, Samsun, Kocaeli, Bal覺kesir, Kayseri, Kahramanmara.

2014 senesi içerisinde, ilk olarak;
24 – 25 May覺s 2014 Gordion Zeytinya覺 Günleri / ANKARA 
Etkinlik Gordion  Al覺veri Merkezi / Ankara’da gerçekleecektir.

www.gordion-avm.com
Yer k覺s覺t覺  olmas覺 nedeniyle Max 15 üretici ile  gerçekletirilecektir.
Gordion AVM’nin hafta  içi  ziyaretçi say覺s覺 13.000, hafta  sonu  ziyaretçi say覺s覺  35.000 kiidir.
Gordion  AVM’N襤N  75.000  tüketici  datas覺 bulunmaktad覺r.
Gordion Ladies Club üyesi 14.000  kad覺n üye  bulunmaktad覺r.
Gordion AVM’nin bulunduu bölge, Ankara’n覺n  A, B  grubu  tüketicinin en youn yaad覺覺 bölgededir.<
QUBICON yat覺r覺m覺  olan  Godion AVM, Türkiye’de ki  Forum AVM’lerin  tamam覺n覺 sat覺n alarak   Avrupa’n覺n  ve  Türkiye’nin  en  büyük  Avm  yat覺r覺mc覺s覺  olmutur.

“Gordion Zeytinya覺 Günleri”  için    stand kiralama  bedeli 1.800TL+ KDV’dir.

Projenin içerii<
Tad覺m Günleri süresince yap覺lacak “Zeytinya覺” etkinlikleri
Zeytinya覺 üreticileri tad覺m standlar覺
Etkinlie kat覺lacak üreticileri taraf覺ndan kurulacak standlarda zeytinya覺 tan覺t覺m覺, sunumu, tad覺m覺 ve sat覺覺 yap覺lacakt覺r.
Etkinlik 2 günü kapsayacakt覺r.
Zeytinya覺 tad覺m覺 her gün, 12:00 – 20:00 saatlerinde yap覺lacakt覺r.
Etkinlik alan覺nda tad覺m sürecince Trio Klasik müzik veya Latin Grup veya unplugged müzik gruplar覺 bize elik edecektir.

Zeytinya覺 Seminer ve Sohbetleri
Tad覺m Günleri aktivitesinin düzenlenecei alanda yer alan yiyecek & içecek mekanlar覺nda, zeytinya覺 ve farkl覺 kullan覺m alanlar覺 hakk覺nda güncel konulardan seçilecek sohbet ve seminerler düzenlenecektir.

Zeytinya覺 Tad覺m Eitimi
Zeytindostu Dernei taraf覺ndan ücretli “Profesyonel Zeytinya覺 Tad覺m Eitimi”  verilecektir.
25 May覺s 2014 Pazar
Kat覺l覺m: 25 kii ile s覺n覺rl覺d覺r.
Eitim Ücreti: 150 TL + KDV

ETK襤NL襤K TAKV襤M襤
24 – 25  May覺s 2014 tarihlerinde 12.00 – 20.00 saatleri aral覺覺nda zeytinya覺  üreticileri tad覺m standlar覺ndan zeytinya覺 tad覺m覺 ve  sunumu  yap覺lacakt覺r.
Tad覺mlar ve seminerler ücretsiz olup tüm zeytinya覺 severler davetlidir.
Konular kat覺l覺mc覺 üreticilerin önerileri ile çeitlendirilecektir.
Seminerler, tad覺m ile e zamanl覺 olarak, etkinlik süresi boyunca 15:00 – 20:00 saatleri aras覺nda gerçekleecektir.
Seminerler ücretsiz ve tüm kat覺l覺mc覺lara aç覺k olacakt覺r.
Seminer program覺 netleince taraf覺n覺za bildirilecektir.

Zeytinya覺 & Yemek Uyumu:
Tad覺m覺n düzenlenecei alanda bulunan restaurant ve bistrolarda ölen ve akam yemekleri için zeytinya覺 ile piirilmi yemekler/menüler haz覺rlanarak çeitlilik hakk覺nda bilgiler verilecektir.
Zeytinya覺 kullan覺m aksesuarlar覺: Zeytin aac覺ndan yap覺lm覺 aksesuarlar覺n yan覺 s覺ra porselen, seramik vb. Malzemelerden üretilmi aksesuarlar覺n sunum ve sat覺覺n覺n yap覺ld覺覺 bir stand aç覺lacakt覺r.
Etkinliin Halkla ilikiler Bas覺n yönetimi: Ulusal bir ajansla veya ah覺sla yap覺lacak çal覺ma ile hem etkinlik öncesi hem etkinlik sonras覺 tad覺m günlerinin ve kat覺l覺mc覺 üreticilerin tan覺t覺m覺 gerçekletirilecektir.

Bu çerçevede;
Etkinlie bir web sitesi olacakt覺r.(www.zeytinyagitadimgunleri.com)
Haz覺rlanan web sayfas覺nda kat覺l覺mc覺 zeytinya覺 firmalar覺n覺n logolar覺n覺n yan覺 s覺ra logolar覺ndan kendi web sitelerine link geçii salanacakt覺r.
Etkinlik Seminer program覺, bas覺n bülteni, bas覺n görselleri ve etkinlik logosu web sitesinde yay覺nlanacakt覺r.
Vinovasyon’a ait 34.000 gurme tüketiciye mailing yoluyla Zeytinya覺 Tad覺m Günleri ve kat覺l覺mc覺 zeytinya覺 üreticilerinin bildirimi yap覺lacakt覺r.
Haber ajanslar覺n覺 da içeren 700 üzerinde önemli bas覺n konta覺na bas覺n bülteni yollanacak, etkinlie davet edilecektir.
Bölgede bulunan üniversitelerin gastronomi bölümlerine, mutfak okullar覺na, otel genel müdür-yiyecek/içecek müdürü-sat覺n alma ve aç覺lar覺na, catering irket aç覺lar覺na etkinlik bildirimi yap覺lacakt覺r.
Standlar da tad覺m, tan覺t覺m ve sat覺 yap覺lacakt覺r.
Kat覺l覺mc覺 zeytinya覺 üreticilerinin logolar覺 etkinlik öncesinde ve süresince kullan覺lacak tüm görsel materyallerde yer alacakt覺r.

Zeytinya覺 Tad覺m Günleri süresince yap覺lacak dier etkinlik önerileri
Zeytin Toplama Gezileri: Anla覺lacak bir seyahat acentesi ile birlikte üreticilerin zeytin tar覺m alanlar覺 ve Zeytinya覺 üretim tesislerinin ziyaretlerini içeren “Zeytin Hasat Günleri” turu düzenlenebilir.
Bas覺n kar覺lama ve bas覺n bülteni stand覺 aç覺labilecektir.

Zeytinya覺 üreticilerine öneriler
Kat覺l覺mc覺 üreticilere, peynir, baharat, kurutulmu domates, 覺zgara domates, az tuzlu bisküviler, biber, soya, presto  v.b. soslar, patl覺can- kabak, közlenmi biber, somon, kurutulmu etler, salam, zeytin ezmesi, çavdarl覺, tam budayl覺 ekmekler, uyumlu  meyveler  ile  tad覺m  sunumlar覺n覺  zenginletirmelerini önermekteyiz. Zorunluluk deildir.

Vinovasyon
Badat Caddesi Bulvar Palas Apt A. Blok No: 299 D:7 Caddebostan
Kad覺köy/ 襤STANBUL

Vinovasyon Koordinasyon
Perran Ar覺bal
M: perrana@vinovasyon.com
C: 0532 281 44 56

akir Ak覺覺k
M: sakira@vinovasyon.com
C: 0532 234 38 64
T: 0216 360 89 30
F: 0216 360 89 30
W: www.vinovasyon.com

Zeytindostu Dernei
Kültür Mahallesi 1375 Sokak
No: 25 Cumhuriyet 襤 Han覺 Kat:3 Daire: 304
Alsancak / 襤ZM襤R

Zeytindostu Dernei Koordinasyon
Sedef Çalayan Seven
M:zeytindostudernek@gmail.com
C: 0532 540 05 86
T: 0232 422 01 02
F: 0232 465 07 74
W: www.zeytindostu.org