NSZ KONULAN PET 襤ELER襤N ZARARLARI
NATUREL SIZMA ZEYT襤NYAI AMBALAJINA KONU OLAN PET 襤ELER襤N ZARARLARI !

28.06.2013 18:46:58Plastik Ürünler Obeziteyi Tetikliyor


 


Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kimya bölümünden Prof. Dr. ana Sungur ve arkadalar覺 TÜB襤TAK desteiyle yapt覺klar覺 arat覺rmada plastik maddelerde kullan覺lan Ftalat maddesinin obeziteyi tetiklediini ortaya ç覺kard覺.

Küresel bir probleme dönüen obezite bütün dünya ülkelerinde arat覺r覺lmaya devam ediyor. Son y覺llarda yap覺lan çal覺malarda plastie esneklik ve yumuakl覺k katmas覺 için kullan覺lan ftalat覺n obeziteye etkisi bilim insanlar覺 taraf覺ndan tart覺覺lmaktad覺r. Ftalatlar覺n obeziteye etkisi konusunda Türkiye’de tatmin edici bir arat覺rma yap覺lmad覺覺n覺 gören Mustafa Kemal Üniversitesi Kimya bölümünden Prof. Dr. ana Sungur, Endokrinoloji Anabilim Dal覺ndan Doç. Dr. Cumali Gökçe, Yrd. Doç. Dr. 襤hsan Üstün ve Yrd. Doç. Dr. Nigar Y覺lmaz TÜB襤TAK ARDEB 1002- H覺zl覺 Destek Program覺 kapsam覺nda “Plastik Ambalajlardan S覺v覺 G覺dalara Geçen Ftalatlar覺n Belirlenmesi, Obezite ve Derecesi ile 襤likisinin 襤ncelenmesi” projesiyle yapt覺klar覺 arat覺rmalarda Ftalat覺n obeziteyi tetiklediini belirledi.

Ftalat覺n plastie nüfuz ettiini insanlara da plastik ürünlerden çok rahat bir ekilde geçtiini belirten Sungur, “Plastik ambalajlarda bulunan Ftalatlar yiyecek ve içeceklerle sürekli temas halinde bulunduu için rahatl覺kla g覺dalara geçiyor. G覺dayla plastik ambalaj覺n temas süresi uzad覺kça Ftalat覺n etkisi de art覺yor” dedi.

Ftalat Oran覺 Artt覺kça Obezite Art覺yor

17-62 ya aras覺 250 kiide inceleme yapt覺klar覺n覺 söyleyen Sungur, “Çal覺malar kapsam覺nda, plastik ielerden s覺v覺 g覺dalara (maden suyu, limonata, gazoz, kola, zeytinya覺) göç eden Ftalatlar覺n miktarlar覺n覺n belirlenmesi, belirlenen miktarlar覺n s覺v覺 g覺dalarda bulunmas覺na izin verilen s覺n覺r deerlerle kar覺lat覺r覺lmas覺 için farkl覺 ya ve farkl覺 cinsiyetteki kiilerin kan ve idrarlar覺ndaki Ftalat oranlar覺n覺 ölçtük. Ölçüm sonunda kiilerde ortak gördüümüz nokta kan ve idrarda bulmu olduumuz Ftalat oran覺yla obezite aras覺nda doru orant覺 olduuydu yani Ftalat覺n yüksek olduu kiilerde obezite olduunu gördük” dedi.

Yiyecek ve içeceklerle vücuda al覺nmas覺n覺n zarars覺z olarak görüldüü maksimum Ftalat miktar覺n覺n uluslararas覺 sal覺k kurulular覺 ve Türk G覺da Kodeksi taraf覺ndan belirlendiini ifade eden Sungur, baz覺 ürünlerde s覺n覺r say覺lan limitlerin alt覺nda Ftalat olmas覺na ramen baz覺 ürünlerde s覺n覺rlar覺 geçen miktarda Ftalata rastlad覺klar覺n覺 söyledi.

Türk G覺da Kodeksinin baz覺 Ftalatlarla ilgili s覺n覺r limiti bulunmad覺覺n覺 belirten Sungur, yapt覺klar覺 arat覺rmada Türk G覺da Kodeksi taraf覺ndan belirlenen Ftalatlar için çou ürünlerde s覺n覺r a覺lmad覺覺n覺 ancak s覺n覺r belli olmayan Ftalatlarla ilgili sorun olabileceini söyledi.

襤ncelenen Zeytinya覺 Örneklerinde Fazla Ftalata Rastland覺

襤ncelenen tüm içeceklerde bulunan ftalat miktar覺n覺n, Türk G覺da Kodeksinin verdii limitlerin alt覺nda ftalat bar覺nd覺rd覺覺n覺 ancak zeytinya覺nda sorun olduunu söyleyen Sungur, ”襤ncelemede plastik ielere konulan zeytinya覺nda bulunan ftalat oran覺n覺n belirlenen s覺n覺rlar覺n çok üzerinde olduunu gördük. Ftalat覺n yüksek ç覺kt覺覺 bir dier durum ise son kullanma tarihi yaklaan ürünler çünkü bu ürünler plastikle çok uzun süre temas halinde oluyor. Yani ürün plastik kapta ne kadar uzun durursa Ftalat geçme oran覺 da o kadar yüksek oluyor” dedi.

Sungur: “Plastik Ambalajl覺 Ürünler Yerine Cam Ambalaj Daha Sal覺kl覺”

Yapt覺klar覺 inceleme ve arat覺rmalarda plastik ambalajlar覺n sal覺k aç覺s覺ndan zararlar覺n覺n aç覺kça görüldüünü belirten Sungur, “Plastik ürünlerin zararlar覺 toplumca biliniyordu ama imdi plastik ürünlerden insan vücuduna giren Ftalatla plastiin bir baka zarar覺n覺 daha görmü olduk. Art覺k plastik ambalajl覺 ürünler yerine cam ambalajl覺 ürünler kullan覺lmas覺 konusunda, son kullanma tarihi yaklaan ürünler kullanmama konusunda ve koruyucu madde olarak sodyum benzoat ve potasyum sorbat覺 bir arada içeren ürünleri tercih etme konusunda daha hassas olmal覺y覺z” dedi.

 

http://www.tubitak.gov.tr/tr/node/18991