Prof.Dr. F羹gen DURLU ZKAYA
Prof.Dr.F羹gen DURLU ZKAYA

07.06.2013 10:36:53ÖZGEÇM襤 VE ESERLER L襤STES襤

ÖZGEÇM襤


Kiisel

Ad覺 Soyad覺: Fügen DURLU-ÖZKAYA

Doum Yeri/Tarihi:Hozat/25 Eylül 1967

Medeni hali:Evli, iki çocuk annesi (Ece, Defne)

Yabanc覺 Dil/Düzey:襤ngilizce / 73.75

Akademik

Örenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Y覺l

Lisans

Ziraat Fak. Süt Tekn. Böl.

Ankara Üniversitesi

1989

Y. Lisans

Fen Bil Ens. G覺da Müh., Mikrobiyoloji

Ankara Üniversitesi

1991

Doktora

Fen Bil Ens. G覺da Müh., Mikrobiyoloji

Ankara Üniversitesi

2001

Doç. Dr.

G覺da Mühendislii

Gazi Üniversitesi

2010

Yüksek Lisans Tez Bal覺覺 ve Tez Dan覺man(lar)覺  :

Türkiye’de Beyaz peynir yap覺m覺nda kullan覺lan Streptokok içeren ticari starterlerin yerli

bakteriyofajlara kar覺 dirençliliklerinin arat覺r覺lmas覺.

Prof.Dr. Nezihe Tunali


 

Doktora Tezi ve Dan覺man(lar)覺 :

Salamura beyaz peynirlerden izole edilen baz覺 Laktokok, Enterokok ve Laktobasil sular覺n覺n

 proteolitik aktivite, bakteriyosin etkenlii ve biyogen amin oluumu aç覺s覺ndan kar覺lat覺r覺lmalar覺.

Prof.Dr. Nezihe Tunali

 

Görevler:

Görev Unvan覺

Görev Yeri

Y覺l

Ar.Gör.

Ziraat Fakültesi Ankara Üniversitesi

1992-2000

Misafir Arat覺rmac覺

Laboratory of Food Microbiology and Hygiene, Faculty of Agriculture, Aristotle University, Thessaloniki, Greece

1996-1997

Dr.

Sal覺k Bakanl覺覺 Refik Saydam H覺fz覺ss覺hha Merk. Bk.

2000-2007

Yard.Doç. Dr.

Ticaret ve Turizm Eitim Fakültesi

2007-2010

Yard.Doç. Dr.

Ticaret ve Turizm Eitim Fakültesi Turizm 襤letmecilii Eitimi Bölüm Bakan Yard覺mc覺l覺覺

2008-2009

Doç. Dr.

Turizm Fakültesi

2010- halen

 

Bilimsel Yay覺nlar覺


 

A. Uluslararas覺 hakemli dergilerde yay覺mlanan makaleler (SCI):


 

 1. SENEL E., (2012)
 2. YILDIZ F., YETISEMIYEN A., SENEL E., DURLU-ÖZKAYA F., ÖZTEKIN S, SANLI E. (2010). Some properties of Civil cheese: a type of traditional Turkish cheese. International Journal of Dairy Technology, 63 (4) 575-580.
 3. GÜRSOY A., DURLU-ÖZKAYA F., YILDIZ F. AND ASLIM B. 2010. Set Type Yoghurt Production by Exopolysaccharide Producing Turkish Origin Domestic Strains of Streptococcus thermophilus (W22) and Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus (B3). Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 16, 81-86.
 4. SANLIER N., COMERT M. and DURLU-ÖZKAYA F. (2010). Hygiene perception: Conditions of hotel kitchen staff in Ankara, Turkey. Journal of Food Safety, 30, 415-431.
 5. DURLU-ÖZKAYA, F.,ASL襤M, B. and OZKAYA,M.T. (2007). Effect of exopolysaccharides (EPSs) produced by Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus strains to bacteriophage and nisin sensitivity of the bacteria. LWT- Food Science And Technology, 40, 564-568.
 6. Kamuran AYHAN, Fügen DURLU-ÖZKAYA and Nezihe TUNAIL (2005). Industrially important characteristics of Turkish originated domestic strains S. thermophilus and L. delbrueckii subsp. bulgaricus. International Journal of Dairy Technology 58 (3) 150-157.
 7. Fügen DURLU-ÖZKAYA, Nilgün KARABIÇAK, Revasiye KAYALI, Berrin ESEN (2005). Inhibition of yeast isolated from traditional Turkish cheeses by lactobacillus spp. International Journal of Dairy Technology 58 (2) 111-114.
 8. Fügen Durlu-Özkaya(2002). Biogenic amine content of some Turkish cheeses. Journal of Food Processing and Preservation 26 (4) 254-265.
 9. Fügen Durlu-Özkaya,Vasilis XANTHOPOULOS, Nezihe TUNAIL and Evanthia LITOPOULOU-TZANETAKI (2001). Technologically important properties of lactic acid bacteria isolates from Beyaz cheese from raw ewe milk. J. Appl. Microbiol. 91, 861-870
 10. Fügen Durlu-Özkaya,Kamuran AYHAN and Nilüfer VURAL (2001). Determination of biogenic amines produced by Enterobacteriaceae isolated from meat products. Meat Science, 58, 163-166.
 11. Fügen Durlu-Özkaya,Kamuran Ayhan, Güleren Özkan, (2000). Biogenic amine determination in Tulum cheese by high performance liquid chromatography (HPLC). Milchwissenschaft, 55 (1) 27-28.
 12. Fügen DURLU-ÖZKAYA, Efstathios ALICHANIDIS, Evanthia LITOPOULOU-TZANETAKI and Nezihe TUNA襤L (1999). Determination of biogenic amine content of Beyaz cheese and biogenic amine production ability of some lactic acid bacteria. Milchwissenschaft, 54 (12) 680-682.

ÖZGEÇM襤 VE ESERLER L襤STES襤

ÖZGEÇM襤


Kiisel

Ad覺 Soyad覺: Fügen DURLU-ÖZKAYA

Doum Yeri/Tarihi:Hozat/25 Eylül 1967

Medeni hali:Evli, iki çocuk annesi (Ece, Defne)

Yabanc覺 Dil/Düzey:襤ngilizce / 73.75

Akademik

Örenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Y覺l

Lisans

Ziraat Fak. Süt Tekn. Böl.

Ankara Üniversitesi

1989

Y. Lisans

Fen Bil Ens. G覺da Müh., Mikrobiyoloji

Ankara Üniversitesi

1991

Doktora

Fen Bil Ens. G覺da Müh., Mikrobiyoloji

Ankara Üniversitesi

2001

Doç. Dr.

G覺da Mühendislii

Gazi Üniversitesi

2010

Yüksek Lisans Tez Bal覺覺 ve Tez Dan覺man(lar)覺  :

Türkiye’de Beyaz peynir yap覺m覺nda kullan覺lan Streptokok içeren ticari starterlerin yerli

bakteriyofajlara kar覺 dirençliliklerinin arat覺r覺lmas覺.

Prof.Dr. Nezihe Tunali


 

Doktora Tezi ve Dan覺man(lar)覺 :

Salamura beyaz peynirlerden izole edilen baz覺 Laktokok, Enterokok ve Laktobasil sular覺n覺n

 proteolitik aktivite, bakteriyosin etkenlii ve biyogen amin oluumu aç覺s覺ndan kar覺lat覺r覺lmalar覺.

Prof.Dr. Nezihe Tunali

 

Görevler:

Görev Unvan覺

Görev Yeri

Y覺l

Ar.Gör.

Ziraat Fakültesi Ankara Üniversitesi

1992-2000

Misafir Arat覺rmac覺

Laboratory of Food Microbiology and Hygiene, Faculty of Agriculture, Aristotle University, Thessaloniki, Greece

1996-1997

Dr.

Sal覺k Bakanl覺覺 Refik Saydam H覺fz覺ss覺hha Merk. Bk.

2000-2007

Yard.Doç. Dr.

Ticaret ve Turizm Eitim Fakültesi

2007-2010

Yard.Doç. Dr.

Ticaret ve Turizm Eitim Fakültesi Turizm 襤letmecilii Eitimi Bölüm Bakan Yard覺mc覺l覺覺

2008-2009

Doç. Dr.

Turizm Fakültesi

2010- halen

 

Bilimsel Yay覺nlar覺


 

A. Uluslararas覺 hakemli dergilerde yay覺mlanan makaleler (SCI):


 

 1. SENEL E., (2012)
 2. YILDIZ F., YETISEMIYEN A., SENEL E., DURLU-ÖZKAYA F., ÖZTEKIN S, SANLI E. (2010). Some properties of Civil cheese: a type of traditional Turkish cheese. International Journal of Dairy Technology, 63 (4) 575-580.
 3. GÜRSOY A., DURLU-ÖZKAYA F., YILDIZ F. AND ASLIM B. 2010. Set Type Yoghurt Production by Exopolysaccharide Producing Turkish Origin Domestic Strains of Streptococcus thermophilus (W22) and Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus (B3). Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 16, 81-86.
 4. SANLIER N., COMERT M. and DURLU-ÖZKAYA F. (2010). Hygiene perception: Conditions of hotel kitchen staff in Ankara, Turkey. Journal of Food Safety, 30, 415-431.
 5. DURLU-ÖZKAYA, F.,ASL襤M, B. and OZKAYA,M.T. (2007). Effect of exopolysaccharides (EPSs) produced by Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus strains to bacteriophage and nisin sensitivity of the bacteria. LWT- Food Science And Technology, 40, 564-568.
 6. Kamuran AYHAN, Fügen DURLU-ÖZKAYA and Nezihe TUNAIL (2005). Industrially important characteristics of Turkish originated domestic strains S. thermophilus and L. delbrueckii subsp. bulgaricus. International Journal of Dairy Technology 58 (3) 150-157.
 7. Fügen DURLU-ÖZKAYA, Nilgün KARABIÇAK, Revasiye KAYALI, Berrin ESEN (2005). Inhibition of yeast isolated from traditional Turkish cheeses by lactobacillus spp. International Journal of Dairy Technology 58 (2) 111-114.
 8. Fügen Durlu-Özkaya(2002). Biogenic amine content of some Turkish cheeses. Journal of Food Processing and Preservation 26 (4) 254-265.
 9. Fügen Durlu-Özkaya,Vasilis XANTHOPOULOS, Nezihe TUNAIL and Evanthia LITOPOULOU-TZANETAKI (2001). Technologically important properties of lactic acid bacteria isolates from Beyaz cheese from raw ewe milk. J. Appl. Microbiol. 91, 861-870
 10. Fügen Durlu-Özkaya,Kamuran AYHAN and Nilüfer VURAL (2001). Determination of biogenic amines produced by Enterobacteriaceae isolated from meat products. Meat Science, 58, 163-166.
 11. Fügen Durlu-Özkaya,Kamuran Ayhan, Güleren Özkan, (2000). Biogenic amine determination in Tulum cheese by high performance liquid chromatography (HPLC). Milchwissenschaft, 55 (1) 27-28.
 12. Fügen DURLU-ÖZKAYA, Efstathios ALICHANIDIS, Evanthia LITOPOULOU-TZANETAKI and Nezihe TUNA襤L (1999). Determination of biogenic amine content of Beyaz cheese and biogenic amine production ability of some lactic acid bacteria. Milchwissenschaft, 54 (12) 680-682.