ELEOTECHNIA 2013 ATHENS / GREECE
Atina - Yunanistan / Eleotechnia 2013 Zeytin ve zeytinya覺 fuar覺

17.03.2013 16:10:08AT襤NA / YUNAN襤STAN  ELEOTECHNIA 2013 ‘TEN KALANLAR

 

Günler öncesinden heyecanla haz覺rlan覺p arkadalar覺m覺zla bulumaya sözletiimiz Eleotechnia 2013 Zeytin ve zeytinya覺  fuar覺n覺n balamas覺na art覺k saatler kalm覺t覺. Bir yandan geçtiimiz y覺llarda Girit adas覺nda düzenlenen kongrede yaad覺覺m hayal k覺r覺kl覺覺ndan dolay覺 , Atina’da ayn覺 eyleri yaamaktan korkuyordum.

 

    28.02.2013 tarihinde güzel bir ubat sabah覺nda Ankara Esenboa havaliman覺ndan ayr覺l覺rken kafamdaki olumsuzluu y覺kmaya çal覺覺yordum, ya istediim gibi olmaz ise, bilgi alabileceim firmalar yetersiz kal覺rsa diye düünürken 襤stanbul uça覺na ad覺mlar覺m覺 çoktan atm覺t覺m bile.

 

襤stanbul’ a gecikmeli geliimin ard覺ndan Atina uça覺n覺 kaç覺rmaya ramak kalm覺t覺, iç hatlar ile d覺 hatlar aras覺n覺 kouculara ta ç覺kart覺rcas覺na koarken bir yandan s覺rt çantamdan düenleri toplamaya çal覺覺yordum. Ucu ucuna yetitiim uça覺n kap覺s覺na yaklat覺覺mda önümdeki dev adamlar覺 görünce rahatlam覺t覺m. Anadolu Efes basketbol tak覺m覺 ile birlikte gidiyorduk Atina’ya,  duda覺mda bir anda onlar覺n reklam ark覺lar覺n覺 m覺r覺ldanmaya balam覺t覺m,.

 

‘’  Kimseyi görmedim ben , senden daha  güzel ‘’

 

 

    

Uça覺m覺z Atina semalar覺nda ini için alçalmaya balam覺t覺 bile, aç覺k bir gökyüzü ve dalar覺n tepelerin ard覺nda beyaz binalar覺 ile tanr覺lar覺n ehri kanatlar覺m覺z覺n alt覺ndayd覺. Uçak alçal覺rken fuar覺n düzenlenecei eski havaalan覺n覺n bulunduu Glayfada kentinin  ve pistin üzerinden geçmitik. Sahildeki yerleimler Pire liman覺na kadar uzay覺p gidiyordu. Kalaca覺m oteli bulmak zor olmayacakt覺 neredeyse otel bile görünecekti

 

Venezilos uluslararas覺 hava liman覺na geldiimizde ayn覺 anda bir çok uça覺n pe pee indiini ve pasaport kontrolünün eziyete dönüebileceini  nas覺l bilebilirdik. Yüzlerce yolcu bir anda gielerin önünde birikmi , onlarca gienin olmas覺na ramen sadece iki gienin aç覺k olmas覺 ve dakikalarca bekleme süresi. Nihayet yüzüme bile bak覺lmadan pasaporta vurulan damgan覺n ard覺ndan AB s覺n覺rlar覺na zahmetsizce giriyordum. (Almanya  gümrüünde bekleyenler , Alman polisinin sorgulamalar覺na maruz kalanlar覺n halini yaayanlar iyi  bilir)

 

Daha önceki ziyaretlerimin verdii özgüven ve elimdeki dört ayr覺 Atina haritas覺yla havaalan覺ndan bindiim otobüs ile kalaca覺m otelin elli metre yan覺nda inmitim. Otele girdiimde kar覺layan resepsiyon memuru ,Yunanl覺 bayan覺n gülümseyen yüzü bütün yolculuun yorgunluunu unutturmutu bile. Anahtarlar覺 al覺p odaya ç覺k覺p biraz dinlenip kendime geldikten sonra etraf覺 tan覺maya ve ertesi gün aç覺lacak Eleotechnia 2013 fuar覺 hakk覺nda bilgi almaya çal覺mak için d覺ar覺ya ç覺kt覺m. Hemen otelin yan覺ndan geçen tramvay hatt覺, otobüs duraklar覺 ve biraz ilerideki metro hatt覺 ula覺m覺n kolayl覺覺n覺 hissettiriyordu. Ancak geçmi y覺llara nazaran ortal覺kta dolaan isiz insanlara ve yard覺m isteyen yoksul kiilere daha çok rastl覺yordunuz. Ekonomik kriz her yerde kendini ac覺mas覺zca hissettiriyordu. Kald覺覺m otel ile fuar alan覺 aras覺n覺n 5 km civar覺nda olduunu örendim ertesi gün erken kalk覺p güzel bir kahvalt覺n覺n ard覺ndan yürüyerek fuar alan覺na gitmeyi çoktan planlam覺t覺m bile. Havan覺n güzel olmas覺 kald覺覺m otelin deniz kenar覺nda ve ula覺m覺n kolay olmas覺 içimdeki karabulutlar覺 biraz olsun da覺tm覺t覺. Etrafta o kadar çok zeytin aac覺 ve fidan覺 var ki a覺r覺p kalmamak elde deil. Fakat tamamen peyzaj bitkisi olarak kullan覺l覺yor, havaalan覺ndan gelirken birkaç ufak ve eski yal覺 aaçlardan oluan zeytinliklerin d覺覺nda zeytinlik alanlar覺 görmek çok zor. Glayfada ‘n覺n merkezinde bulunun kilisenin 100 metre ilerisinde merkeze giden yol üzerinde peyzaj bitkileri üreten bir firmaya rastlad覺m , tamamen varillerin içerisinde yal覺 zeytin aaçlar覺 bulunmaktayd覺.

 

Girit adas覺n覺n aksine , Atina’da restoranlarda yada kafelerde zeytinya覺 bulmak olanaks覺z fakat kald覺覺m覺z otelde sabah kahvalt覺s覺nda bile zeytinya覺 vard覺. (Ülkemizin otel iletmecilerine duyurulur)

01.03.2013 tarihinde sabah erkenden kalk覺p güzel bir kahvalt覺 yaparak elimde haritalar覺m ve s覺rt覺mda çantam Eleotecnia 2013 ‘e gitmek için yola ç覺kt覺m. Otelin kar覺s覺na geçerek yola devam ettim ,sahil eridinde onlarca marina ve içerilerinde yüzlerce tekne bulunuyordu , lüks yatlardan , katamaranlara kadar çeit çeit tekneler marinalarda bal覺yd覺. 襤zmir’e ve sahil ilçelerine yap覺lamayan marinalar覺 gördükçe bir kez daha üzüntüye kap覺l覺yordum. Bir taraftan marinalar bir tarafta zeytin aaçlar覺 aras覺ndan geçen yolu kullan覺yordum, dikkatimi çeken baka bir konuda aaçlar覺n somak (tomurcuk) durumuna gelmi olmalar覺yd覺. Atina’da zeytin aaçlar覺n覺n 1 martta somak durumuna geldiini görmütüm, hava gerçekten s覺cak ve bunalt覺c覺 olmutu. Bir tarafta denize giren insanlar bir tarafta  sahilde spor yapan insanlar vard覺. 

 

Yine her zamanki gibi erken gitmi ve fuar覺n aç覺lmas覺n覺 bekliyordum, fuar alan覺 eski havaalan覺 içerisinde ve olimpiyat oyunlar覺n覺n yap覺ld覺覺 sahada yer almaktayd覺. D覺ar覺dan bak覺ld覺覺nda içerisinde yüzlerce stand覺n bulunduu hissini veriyordu, ancak d覺ar覺dan bak覺ld覺覺nda araç say覺s覺 ve bekleyen insan say覺s覺 azd覺 ve görüntüyle tezat oluturuyordu.  

 

 

Saat 10.05 olduunda fuardan içeriye ad覺mlar覺m覺 atm覺t覺m, fakat her att覺覺m ad覺m覺n  hüsrana doru at覺lm覺 ad覺mlar olaca覺n覺 anlamakta gecikmemitim. Kat覺l覺mc覺 say覺s覺n覺n 35 civar覺nda yerli firmalardan olutuunu 襤spanya ve Çin’ den birer stand覺n d覺覺nda baka bir eyin olmad覺覺 襤zmir Olivtech’ten  çok 

 

 

sönük bir fuar ile kar覺 kar覺ya kalm覺t覺m. 45 dakikada fuar gezimi bitirmi üç firma zeytinya覺 üreticisi firma ile görüerek zeytinya覺 tad覺m覺 yapm覺 iki firma ile ambalaj üzerine bilgi al覺veriinde bulunmu ve birkaç stand覺n zeytinlerinin tad覺na bakarak Eleotechnia 2013 fuar gezimi sonland覺rm覺t覺m. 

 

 

Ekonomik kriz ne kadar büyük olursa olsun d覺ar覺ya aç覺lmak ve tan覺t覺m覺n覺z覺 yaparak krizden ç覺kmak için çabalam覺yorsan覺z sonunuzu zaten kabul etmi say覺l覺rs覺n覺z. Ab fonlar覺yla ayakta durmaya çal覺an bir ülke , üzerine bir de tembelliin had safhada olmas覺 sebebiyle bu duruma dümelerinin sebebi say覺labilir. Kendine güveni olan birkaç üretici onlarda kendilerini zaten üretimleri ve yapt覺klar覺yla gösteriyorlar gerisi bo ve ho bir seda olarak kald覺. Yapt覺覺m zeytinya覺 tad覺mlar覺ndan memnun olmutum, tad覺m panelisti olduumu ve eitimler verdiimi söyleyince ilgilendiler, beraber tad覺mlar yapt覺k, formlar覺 doldurduk, yalar覺 hakk覺nda bilgiler ald覺m ve  verdim. Bir firma san覺yorum denemek için eski yalar覺ndan bir ie aç覺p tad覺m hakk覺ndaki bilgileri örenmek istediinde ya覺n bayat kusuruna sahip olduunu ayn覺 zamanda posa içerisinde beklemekten dolay覺 posa kusuru 

 

bar覺nd覺rd覺覺n覺 söyleyince dier yetkili personelde tad覺ma kat覺ld覺lar,daha sonra pazarlama müdürleri olduunu söyleyen arkada arka taraftan kutulardan baka bir zeytinya覺n覺 ç覺kararak tatmam覺 önerdi, ieyi ellerimle aç覺p bardaa koyarken erken hasat yap覺lm覺 koroneiki zeytinlerinin kokusu çoktan burun deliklerimi geçmi genzime doru ilerliyordu. Tad覺m覺 yapt覺ktan sonra  kuzey yamaçlardan toplanm覺 erken hasat edilen koroneiki zeytinlerinden kusursuz bir  extra virgin olive oil olduunu söyleyince yüzlerindeki mutlu ifadeyi görmeliydiniz. Bu tad覺m覺n an覺s覺na bir ie EVOO  erken hasat zeytinya覺n覺 hediye ettiler. Bu stand覺 öleden sonra baka bir Türk grubu ziyaret etmi ve güzellikleri kar覺s覺nda a覺rm覺lar. Bol bol fotoraf çektiklerini sonradan örendiim arkadalar覺m Hasan KÖKLÜ, Ünal IRKDA , 襤rfan Mucit ER襤TENEL ve Caner GENÇ’ ten bu fotoraflar覺 özellikle paylamalar覺n覺 rica ediyorum.

 

 

 Baka bir firma ile ie tasar覺mlar覺 konusunda bilgi al覺veriinde bulunduk, özel tasar覺m ieler üretebileceklerini ve özel fiyat verebileceklerini anlatt覺lar. Kar覺l覺kl覺 konumalar ve iletiim bilgileri al覺veriinden sonra fuar alan覺ndan ayr覺ld覺m.

 

 

Yukar覺da dile getirdiim sevgili dostlar覺m fuar alan覺 gezim bitip ayr覺ld覺ktan sonra bile halen 襤zmir’de Atina’ya gelmek için uçak bekliyorlard覺.

 

 

Fuar alan覺ndan ayr覺ld覺覺mda saat 11.00 civar覺na gelmi hava da iyice 覺s覺nm覺t覺. Güne yolda yürürken insan覺 yakacak kadar parlak ve s覺cakt覺, deniz k覺y覺s覺ndan yürümeye devam ederek marinalarda bal覺 tekneleri seyrederek, denize giren insanlar覺 , parklarda tavla oynayan yal覺 insanlar覺 seyrederek yoluma devam ettim, zaman覺n ve yolun fark覺nda olmayarak 27 km yolu yürüyerek geçmitim. Yorgunluumu anlad覺覺mda Pire liman覺 civar覺ndayd覺m deniz kenar覺ndaki banklarda oturarak ara s覺ra dinlenmeye çal覺m覺t覺m. Saat 15.00 civar覺 olmu Atina’n覺n kenar ve orta mahallerinde bulunan sokak aralar覺na kendimi b覺rakm覺t覺m. Özellikle kentin dokusunu ve kültürünü izlemek için mükemmel bir seçim oluyor , sokaklarda ‘’ kaybolmak’’. Kar覺n覺za ç覺kan semt pazarlar覺 ülkemizi aratm覺yor, sat覺c覺lar覺n ba覺rma ekli bile ayn覺, küçük dört teker arabalarda domates , patates, elma, portakal satan seyyar  sat覺c覺lar var, camlardan, balkonlardan sarkan çama覺rlar覺 görünce yabanc覺l覺k hissetmiyorsunuz. Kâh Beyolu sokaklar覺, kâh 襤zmir Kordon yada Kar覺yaka , kâh Antalya bulvarlar覺nda yürüyormu hissine kap覺l覺yorsunuz. Kulaklar覺n覺z覺 kapat覺p konuulanlar覺 duymasan覺z yabanc覺 bir ülkede olduunuzun fark覺na bile varamayabilirsiniz.

 

 

Birkaç semt pazar覺 gezip meyve al覺verii yapt覺ktan sonra Merkeze Stigma meydan覺na ve oradan Akropole gitmeye karar verdim, yollar覺n bir çou inili ve ç覺k覺l覺 olmaya balam覺t覺, yol üzerinde bir kavakta tramvay dura覺na rastlay覺nca otomatik makinalardan biletimi alarak tramvay覺 beklemeye balad覺m. Tramvay yar覺s覺 bo gelince derinden bir oh çekerek kendime bir koltuk bulman覺n rahatl覺覺 ile ilerlemeye balad覺k.  Dar sokaklardan geni sokaklara aç覺lan tramvay hatlar覺 kent ula覺m覺nda büyük bir kolayl覺k. 20 dakika sonra Atina kent meydan覺 Stigma’ya vard覺m. Tramvay dura覺n覺n hemen kar覺s覺nda bulunan parlamento binas覺n覺n önündeki askerleri ve fotoraf çekmeye çal覺an turistleri görmek daha sonra askerlerin eteklerinde bulunan 400 pli (k覺vr覺m) nin Osmanl覺 esareti alt覺nda geçen süreyi yans覺tmas覺 bilgisine ulamam ard覺ndan çoraplar覺n üzerinde bulunan ponponlar覺n neden dikildiini anlayamam garibime gitmiti. 

 

 

Stigma meydan覺ndaki parlamento binas覺na s覺rt覺n覺z覺 verdiinizde geni bulvar覺n kar覺s覺na geçip  metro istasyonundan ç覺kan yolcularla kar覺覺p eski kilise soka覺na girdiinizde kendinizi Beyolu sokaklar覺nda dola覺yormu gibi hissedeceksiniz. Kiliseye doru yol al覺rken kesien sokaklardan sol taraf覺n覺za bakt覺覺n覺zda tepenin üzerindeki Akropolü bütün ihtiam覺 ile göreceksiniz. 

 

 

Akam olmas覺 havan覺n erken kararmas覺 ile otelime dönmek üzere stigma meydan覺na gelerek 5 nolu BOYAA tramvay覺na binerek bütün gün yürüyerek dolat覺覺m yerleri akam karanl覺覺nda seyrederek geri döndüm. Akam saatlerinde öleden sonra gelen arkadalar覺m覺zla bulutuk ve hasret giderdik, akam sahilde gittiimiz bir bal覺kç覺 lokantas覺nda bir çok bal覺k ürününün yan覺nda zeytinya覺 görememek Yunan Zeytinya覺 tüketiminin abart覺ld覺覺 gerçeini bir kez daha dorulamaktayd覺.

 

 

Ancak daha üzüldüüm konu sabah yapt覺覺m覺z ortak kahvalt覺da ortaya ç覺km覺t覺, hediye edilen erken hasat ya覺 masaya b覺rakt覺覺mda kimsenin kullanmamas覺 zorla tabaklar覺na dökmem içimi burkmutu. Bizler ürettiimiz yalar覺 nas覺l tüketecektik? Zeytinya覺n覺 bilen, üreten insanlar kullanm覺yorlarsa bilmeyen insanlara nas覺l anlat覺p ikna edecektik? Ülkemizde zeytinya覺n覺 anlatan bilim insanlar覺 bile tüketmezken baz覺 arkadalar覺m覺z halen margarin tüketirken nas覺l baar覺ya ulaaca覺z, anlayam覺yorum.

 

Yunanistan ve bal覺 adalarda zeytinya覺 tüketiminin söylenildii gibi kii ba覺na 20-25 kg/lt olmas覺 aldatmaca ve söylentiden baka bir ey deildir. Ülke s覺n覺rlar覺 içerisinde turistik pazarlamas覺 ve tan覺t覺m覺 mükemmel yap覺ld覺覺ndan turistlere sat覺 iç tüketime yans覺makta ve gerçekle badamamaktad覺r.

 

 

Ertesi gün kahvalt覺n覺n ard覺ndan hep beraber tramvay ile yeniden Stigma meydan覺na giderek gezimize kald覺覺m覺z yerden devam ettik, hatta gezdiim yerleri yeni gelen arkadalar覺ma göstererek rehberlii de üstlendim. Beyolunu and覺ran sokaklar覺 , maazalar覺, sokak çalg覺c覺lar覺n覺 izleyerek kilisenin arkas覺ndan Osmanl覺 襤mparatorluu zaman覺ndan kalan camilerin bulunduu alan覺 ve çar覺lar覺 gezdik al覺veri yapt覺k. Öle üzeri Akropol alt覺nda bir restoranda at覺t覺rmal覺klarla midelerimizi düzelterek Akropole doru t覺rmanmaya balad覺k. Akropole varmadan solundaki tepeden Atina’y覺 seyrettik ve bol bol fotoraflar çektik. Hatta bir ara 襤rfan aabeyimiz kapkaç kurban覺 oluyordu da son dakika direkten döndü yerine 襤ngiliz bir çiftin fotoraf makinesi kurban verildi.

 

 

Ekonomik krizin sokaklara kapkaç ve yard覺m dileyen insanlar olarak döndüünü anl覺yor ve görüyorsunuz. Çar覺 Pazar gezerken zeytin motifli ya da konulu bir çok hediyelik eya almak mümkün, pazarlamas覺n覺 çok iyi yap覺yorlar. Hediyelik ambalaj覺  biliyorlar, küçük ve ta覺nmas覺 rahat ambalajlar覺 seçiyorlar.

 

Akropolün yan覺ndaki tepe üzerindeki manzaraya kendimizi kapt覺r覺nca saat 15.00 kapand覺覺n覺 bilemediimiz Akropolü gezemeden geri dönüyoruz. Ancak bugün Atina sokaklar覺nda yal覺 insanlar覺n bir çounun , hediyelik eya satan dükkanlardaki çal覺anlar覺n Türkçe örendiini anl覺yoruz. Akam televizyon kanallar覺nda Türk dizileri alt yaz覺 ile seyrediliyor. Globalleen dünyada sava ve  bask覺 ile elde edemediiniz egemenlik haklar覺n覺 televizyon diziler i ve medya ile ele geçirebiliyorsunuz.

 

 

Ertesi gün dönü yolculuuna haz覺rlanmam gerekiyor, akam yine Glayfada civar覺nda bri kafeye gidiyoruz, bize yak覺n yiyeceklerde oluan akam yemei nin ard覺ndan otelimize dönüyoruz. Sabaha kar覺 yamur ve f覺rt覺na ile uyan覺yorum, doa da 3 günlük gezinin yeterli olduunu hat覺rlat覺yor, sabah kahvalt覺s覺nda yine mükemmel bir öün yap覺yorum elimde kalan bir ie hediye  zeytinya覺n覺 arkadalar覺ma devrederek havaalan覺na doru gitmek için otelin kar覺s覺nda bulunan otobüs dura覺nda beklemeye bal覺yorum. Durak kapal覺 olmasa yaan yamur ve f覺rt覺na etki edecek 覺slanaca覺m.15 dakikal覺k bir bekleme süresinin ard覺ndan 35 dakika süren Venezilos havaalan覺 yolculuunun ard覺ndan 襤stanbul aktarmal覺 olarak Ankara’ya dönüyorum.

 

 

 

Bilgi notlar覺:

Atina havaalan覺 – ehir merkezi otobüs numaralar覺n覺 dan覺madan alabilirsiniz.

Havaalan覺 ehir merkezi otobüs biletleri 5.00 EU 180 dk

ehir içi biletler : 1.20 EU 90 dk

Taksicilere pazarl覺k yapmadan binmeyin , fazladan gezdiriyorlar dikkatli olmal覺s覺n覺z.

ehir merkezinde çantan覺za ve yan覺n覺zdaki eyalara sahip olun.

Haritas覺z seyahat etmeyin. /trafik, metro, tramvay, otobüs, sokak haritalar覺.

 

Eleotechnia 2013 Fuar覺 ile ilgili detayl覺 fotoraflar覺 www.hangizeytinyagi.com  sitesinde bulabilirsiniz.

 

Serdar Öçten ÜNSAL

Olivae Horto

0 537 660 42 26

www.hangizeytinyagi.com