FEVZ襤YE' nin HAYAL襤
Fevziye'nin Hayali

26.01.2013 18:40:46

     FEVZ襤YE’N襤N HAYAL襤襤çinde büyük bir mutluluk hissederek açt覺 gözlerini, Almanya’n覺n bu köesinde. Ei ve çocuklar覺yla mutlu mutsuz nice günler geçirmiti bu güne kadar. Ancak imdi !.. Evet bir hayali daha gerçek oluyordu.

 

 

Bu gün , O gündü.


H覺zla yataktan kalkarken hayalini kurduu günlerin geldiine inanam覺yordu. Kalbi h覺rç覺n dalgalar覺n k覺y覺lar覺 dövdüü gibi göüs kafesini dövüyor dövüyordu. Tebessüm dudakla- r覺na yap覺覺vermiti. Elini yüzünü y覺kayarak mutfaa, kahvalt覺 haz覺rlamaya yöneldi. Bir anda yaad覺klar覺 en ba覺ndan gözlerinin önünden geçmeye balad覺.


-Türkiye’min güzel zeytinyalar覺, diye m覺r覺ldand覺.


Kendi sesine tekrar güldü, << ne oluyor sana>> diye kendisini uyar覺rken de gülümsü-yordu. H覺zl覺 elleri pratik parmaklar覺yla y覺llar覺n al覺kanl覺klar覺n覺 birletirerek kahvalt覺y覺 haz覺rla-may覺 da ihmal etmiyordu.


Y覺llard覺r babas覺na, amcas覺na, day覺lar覺na << Bizim oralar覺n zeytinyalar覺 gibi si yok burada. Ne olur bu yalar覺 getirelim buraya >> diye yalvar覺yordu. En sonunda bu samimi çar覺ya kulak veren Halil 襤brahim amcas覺 bir arkada覺n覺 önermiti:
-Yapsa yapsa bizim eczac覺 birader yapar bu ii, deyivermiti. Telefon numaras覺n覺 nas覺l bir sevinçle kaydettiini hat覺rlad覺. Eczac覺 aabeyini Almanya’ya döner dönmez arad覺 hemen. <<Abi burada zeytinyalar覺 öyle , burada zeytinyalar覺 böyle>>  tam iki saat cep telefonunda gördüklerini ve hayallerini anlatt覺, anlatt覺. 23 Nisan da iir okumaya ç覺kan bir çocuun heyecan覺yla anlatt覺. Kontörü bitti, hemen yenisin ald覺 yine anlatt覺, yine anlatt覺. 襤ki saat sonra konuma bittiinde iki masum çocuun bir hikayeyi paylamas覺 gibi yürei kabaran Atilla hemen bir arkada覺n覺 arad覺 << Mücahit hocam öyle oldu, Mücahit hocam böyle oldu>> yakla覺k iki saatte o anlatm覺t覺. << Sonras覺nda neler konuuldu neler>> dedi içinden. ie tasar覺mlar覺, internet sat覺lar覺, özel çabalarla kaliteli ürün yapmak için ura覺lar, daha natürel s覺zma zeytinya覺 gelmeden pazar haz覺rlamalar…


-Allah’覺m ükürler olsun, ne dilediysem verdin, dedi.


Bu günlere kolay gelinmemiti elbette. Ei henüz uyanmam覺t覺. Uyand覺rmak üzere yöneldi. Baucunda durdu, bir müddet uyumakta olan Galip’i seyretti << Allah >> dedi içinden, << 襤nsan覺 yar覺m yaratm覺 herhalde, dier yar覺s覺n覺 bulsun diye >> geçirdi. u anda uyand覺rmak üzere olduu insan bütün her eyi ile nas覺lda destekliyordu onu. Halbuki << Fevziye böyle hayaller kurma>> der,  << Ticaret riskli hem de sen kad覺n halinle>> diyebilirdi; pek çok Anadolu insan覺 gibi. Ama hay覺r onun hayallerinin gerçeklemesi için en az onun kadar heyecanl覺yd覺, her noktada onun yan覺ndayd覺. Galip uyan覺rken einin heyecan覺n覺 görüp, gülerek << Büyük gün geldi ha>> diyerek tak覺ld覺.
Büyük gün 3 May覺s.
Egzemas覺 son derecede azm覺 olan olu Recep hiçbir ilaçla rahatlamam覺t覺. KÖLN’lü amcaya sedefine sürmesi için zeytinya覺 önermiti. Ayn覺 ilemi ilaçlar etkisiz kal覺nca egzema da denemeye karar vermi, olunu da tepeden t覺rnaa natürel s覺zma zeytinya覺yla günlerce yalam覺t覺. Olu belirgin ekilde rahatlay覺nca bunu doktorunu da anlatm覺t覺. Doktor hayretler içinde kalm覺t覺. Evet büyük gün Recep’ cii  Mula’ya tedavi olmaya gidiyordu. Mula’n覺n denizi, günei, s覺ca覺, kumu, natürel s覺zma zeytinya覺 sevgili evlad覺n覺n en büyük ilac覺yd覺. Birde Mula’n覺n natürel s覺zma zeytinya覺; o da bugün Almanya topraklar覺na girecek, beklide gelip kap覺s覺na iniverecekti. Evet büyük gün bu gündü, olu ve natürel s覺zma zeytin-ya覺. 襤ki güzellik bir güne s覺acakt覺 ite.


Recep ve Abdullah’ da annelerinin t覺k覺rt覺s覺na uyanm覺lard覺. Hep birlikte kahvalt覺 sofras覺 na oturmulard覺. Fevziye’ nin neeli hali Recep’ i bile rahatlatm覺t覺. Öyle ya annesinin hayalle-rini gerçekletirmek için hep beraber çabalam覺lard覺. Türkiye’de de Atilla amca annesine çok güzel bir natürel s覺zma zeytinya覺 haz覺rlam覺t覺. imdi özel tasar覺m ieler, özel ambalajlar da s覺radayd覺. Bu düünceler içindeyken birden gözü masada bir eyler aramaya balad覺, h覺zla kalkt覺. Dolab覺n kapa覺n覺 açt覺 TUAY marka zeytinya覺 iesini al覺p tekrar masaya oturdu. Annesi domatesi natürel s覺zma zeytinya覺 ile yalam覺 olsa da bu sabah bu ienin yeri bu masayd覺.


Recep’in yapt覺覺 bu hareket zaten youn duygu seli yaamakta olan Fevziye’nin gözlerini doldurdu. 襤ki olunun birer ellerini tuttu, her üçünün de gözlerinin içindeki mutluluu gördü. Gözleri nemli nemli einin gözlerinin ta içine bakarak:
-Dünya da ki en büyük mutluluk bu günkü gibi hayallerin gerçeklemesi deil, birbirinin ruhunu tamamlayan böyle bir aileye sahip olmakt覺r. Sizleri çok seviyorum, dedi.


                                            Ecz. Atilla Toto
27/03/2011  saat 04:20