Z羹lfikar F襤DANCI


12.01.2013 16:43:22 

Zülfikar Fidanc覺 1968 y覺l覺nda Ad覺yaman Besni de dodu. Astsubay olan babas覺n覺n görevleri sebebiyle bir kaç ehir dolat覺ktan sonra Mardin de balad覺覺 ilköretime 1976 y覺l覺nda geldikleri 襤zmir de 2. s覺n覺ftan itibaren devam etti ve o günden bugüne kadar hep 襤zmir de yaad覺. 

1988 y覺l覺nda Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Anasanat dal覺 bölümünü kazand覺.

1988-1994 y覺llar覺 aras覺nda birkaç ajansda tecrübe kazanmak ad覺na tasar覺mc覺 ve illüstratör olarak çal覺t覺.

1994 y覺l覺nda grafik tasar覺mdan uzaklaarak üç farkl覺 reprodüksiyon stüdyosunda dört y覺l boyunca matbaac覺l覺k, bask覺 ve bask覺 öncesi haz覺rl覺k, film, kal覺p, montaj, serigrafi, flexo ve tifduruck bask覺 sistemleri ile renk yönetim sistemleri konusunda deneyim ve bilgi kazand覺. Bu bilgi ve deneyimlerini paylaarak bas覺m sektöründe birçok operatör yetitiren Zülfikar Fidanc覺, Grafik bölümü bitirme projesinde bask覺 öncesi haz覺rl覺k sistemlerinde yöntem ve sistem uygulamalar覺n覺 anlatt覺覺 bir tez haz覺rlad覺. Bu tez birkaç y覺l boyunca bitirdii üniversitede ders konusu olarak ilendi. 

 1997 y覺l覺nda evlendi. 
 
1998 y覺l覺nda çevresi ve einin 覺srar覺 üzerine yüzünü yeniden grafik tasar覺ma dönerek kendi ofisinde tasar覺m hayat覺na profesyonel geçi yapt覺. 
 
2002 y覺l覺nda (geç de olsa k覺sa dönem olarak) Antakya da askerlik görevini yerine getirdi. 
 
2003 y覺l覺nda k覺sa bir süre Denizli de çal覺t覺ktan sonra tekrar 襤zmir' dönerek kendi tasar覺m ofisinde kendi iinin ba覺na geçti. Bu süre içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi'nde grafik bölümü örencilerine bask覺 öncesi haz覺rl覺k ve ambalaj tasar覺m覺 konusunda birkaç seminer verdi. 
 
2004 y覺l覺nda ambalaj tasar覺m覺 konusunda branlama karar覺 alan grafik sanatç覺s覺 ayn覺 y覺l zeytinya覺 üzerine ambalaj ve etiket tasar覺mlar覺 haz覺rlamaya balad覺. 

2006 y覺l覺nda haz覺rlad覺覺 zeytinya覺 ambalaj tasar覺mlar覺n覺 "Sadece Zeytinya覺 için" adl覺 bir koleksiyonda toplad覺.

2007 de internetteki bir çok forumda bu çal覺malar覺 sergileyerek yurtiçi ve yurtd覺覺ndaki zeytinya覺 sektörünün beeni ve ilgisine sunmu olan Zülfikar Fidanc覺 akabinde hiç kat覺lmad覺覺 yar覺malardan, çeitli forum ve organizasyonlardan (say覺s覺n覺 bilmedii) ödüller kazand覺.

2008 y覺l覺nda bütün koleksiyonu (yurtd覺覺 için) www.byzed.com ve (yurtiçi için) www.zulfikarfidanci.com adl覺 iki web sitesinde sergilemeye balad覺. Bu y覺lda 襤zmir Yaar Üniversitesi grafik bölümünde öretim üyesi olarak görev yapt覺.

Zülfikar Fidanc覺, profesyonel meslek hayat覺 boyunca 2000 den fazla tasar覺ma imza atm覺, 200 kadar覺 zeytinya覺 ürünü olmak üzere yurtiçi ve yurtd覺覺nda 600 den fazla ambalaj tasar覺m覺n覺 market raflar覺nda tüketiciyle buluturmutur. Bu süreçte market ve al覺veri merkezlerinde ürün ve marka odakl覺 al覺veri psikolojisi, ambalaj tasar覺m覺n覺n tüketici üzerindeki etkileri, marka bilinci ve tüketicide al覺veri refleksleri hakk覺nda arat覺rmalar yapm覺t覺r.

"Sanatç覺 olmay覺 üniversite de, tasar覺mc覺 olmay覺 marketler de örendim" diyen grafik sanatç覺s覺 tasar覺m覺n gücünü izlemek, tüketicinin alg覺s覺n覺 kefetmek ve daha da çok örenmek ad覺na hala market ve al覺veri merkezlerinde gözlemlerine, arat覺rmalar覺na yani eitimine devam ediyor.

Bugün, 35 y覺ld覺r yaad覺覺 襤zmir de belkide art覺k Ege'li olman覺n verdii bir duyguyla, zeytine ve zeytinya覺na olan tutkusunu ifade edebilmek ad覺na enerjisinin büyük bir k覺sm覺n覺 zeytinya覺 için ambalaj tasar覺mlar覺 yaparak harc覺yor.

Bu s覺rad覺覺 bütünlemeyi sanaç覺 öyle ifade ediyor ; " Zeytinya覺 benim için düündüümde bile kendimi kaybettiim, tasar覺m覺n覺 yaparken de kendimi bulduum bir yaam biçimidir. Zeytine tasar覺m yapmak benim için Anadolu uygarl覺klar覺nda ve mitolojide zaman yolculuu yapmakt覺r, Olimpos'da Athena'y覺 ve tufandan sonra zeytin dal覺n覺 getiren güvercini kar覺lamakt覺r." 

Zülfikar Fidanc覺, hery覺l büyük bir heves ve keyifle haz覺rlad覺覺 tasar覺m koleksiyonunu öncelikle Türkiye deki  zeytin ve zeytinya覺 sektörünün ilgisine sunarken, dier yandan da çeitli üniversite, meslek okulu, forum ve özel kurumlarda seminerler vermeye devam ediyor... paylamak için.