Zeytinde, Bereketli Bir Hasat D繹nemi Bekleniyor


15.08.2016 18:13:41Zeytinde, Bereketli Bir Hasat Dönemi Bekleniyor

 
Zeytin hasad覺ndaki bereket, zeytinya覺 üretimine olumlu yans覺yacak


Zeytin hasad覺, 15 Eylül tarihinden itibaren bal覺yor. Bu y覺l bir önceki y覺la göre, zeytin rekoltesinde %10’un üzerinde bir üretim art覺覺 bekleniyor. Zeytin hasad覺nda yaanacak art覺覺n, zeytinya覺 üretimine olumlu yans覺yaca覺 kaydediliyor.

Güneydou bölgelerinde Eylül ay覺nda balayacak hasad覺n, bat覺 bölgelerindeki baz覺 illerde Ocak-ubat aylar覺nda devam edeceini ifade eden Eitimci ve Uluslararas覺 Zeytinya覺 Tad覺m Uzman覺 Serdar Öçten Ünsal, mücbir bir sebep olmazsa, zeytin ve zeytinya覺 üretiminde bu y覺l覺n bereketli olaca覺n覺 belirtti.

Bu y覺l 150 bin tonun üzerinde zeytinya覺 üretimi yap覺labileceini anlatan Serdar Öçten Ünsal, sektöre dair bilgiler vererek unlar覺 söyledi: 
“Türkiye’de, üretim her geçen y覺l art覺yor. Binlerce dönüm alana, yeni zeytin fidanlar覺 dikildi ve halen dikilmeye devam ediliyor. Bu fidanlardan, önümüzdeki dönemlerde katlayarak mahsul al覺nacakt覺r. uan ülkemizin, yakla覺k 180 milyon zeytin aac覺 kapasitesi vard覺r ve bu say覺 yeni zeytin fidanlar覺 ekimiyle art覺覺n覺 sürdürecektir. Sektörümüzde, bin 800’e yak覺n iletme faaliyet gösteriyor” dedi.

Dünya genelinde natürel s覺zma zeytinya覺na olan talebin her geçen y覺l katland覺覺n覺n alt覺n覺 çizen Serdar Öçten Ünsal, kansere kar覺 koruduu için bata Amerika’da olmak üzere birçok ülkede zeytinya覺na doal ilaç olarak bak覺ld覺覺n覺 söyledi.

Zeytinya覺 hangi ülkeden ithal edilirse, ithal edilen ülke menei ürün etiketine yaz覺lmal覺d覺r
Sezon ba覺nda zeytinya覺n覺n litresinin 18 TL’yi görmesi nedeniyle ithalat覺n yap覺lmakta olduunu ifade eden Serdar Öçten Ünsal, konumas覺na söyle devam etti: 
“Sezon ba覺nda litresi 18 TL olan zeytinya覺n覺n al覺 fiyat覺, a覺rl覺kl覺 Tunus’tan yap覺lan ithalatla, 12 TL civar覺na dütü. 襤ç piyasada ihtiyaç olduunda ithalat覺n yap覺lmas覺 laz覺md覺r. Ancak buradaki hassas konu; eer x bir marka ürünlerinde Tunus ya覺 kullan覺l覺yorsa, etiketin üzerine de “Tunus’tan ithal edilen ya kullan覺lm覺t覺r” diye yazmal覺d覺r” eklinde konutu. Serdar Öçten Ünsal, ihtiyaç duyduunda 襤talyanlar覺n ve 襤spanyollar覺n da, Tunus’tan zeytinya覺 ithalat覺 yapmakta olduunu belirtti.

Butik markalar覺n, pazar pay覺 %10’u buldu
Ülkemizde son 10 y覺la bak覺ld覺覺nda üretim ve markalaman覺n h覺zla gelitiini anlatan Serdar Öçten Ünsal, unlar覺 kaydetti: 
“Görmeye al覺覺k olduumuz sanayi tipi markalar覺n yan覺 s覺ra, butik üretimler de reyonlarda yer almaya balad覺. Son 10 y覺l覺n grafiine bak覺ld覺覺nda, butik üretimlerin pazar pay覺 %10’u buldu. Nitekim, zeytin ve zeytinya覺na verilen destekleme primleriyle, sektör rahatlat覺lmaktad覺r. Zeytin çiftçisi, ekonomik gelir anlam覺nda memnun kalmaktad覺r” diye konutu.

http://gazeteport.com/sondakika/zeytinde-bereketli-bir-hasat-donemi-bekleniyor/