27 UBAT 2016 ZEYT襤NYAI'NA YOLCULUK / 襤STANBUL
27 UBAT 2016 PEAK HOTEL 襤STANBUL / ZEYT襤NYAI'NA YOLCULUK DUYUSAL ANAL襤Z (TADIM ) E襤T襤M襤 PROGRAMI LEN HAVASINDA YAPILDI

29.02.2016 18:52:51Zeytinya覺 tad覺m uzman覺 Serdar Öçten ÜNSAL taraf覺ndan 27 ubat 2016 tarihinde  The Peak Hotel / 襤stanbul'da gerçekletirilen Zeytinya覺 Duyusal Analiz (tad覺m) Eitimi program覺 ölen havas覺nda gerçekletirildi. 

Sabah program覺nda 09:30 - 11:30 saatleri aras覺nda zeytin aac覺n覺n tarihi, fidan, bahçe oluturulmas覺, zeytin veriminin artt覺r覺lmas覺, zeytin hasad覺nda doru bilinmesi gerekenler ve zeytinya覺 makinelerinin çal覺ma prensipleri ile kaliteli zeytinya覺 elde edilme yöntemleri zeytinya覺 tad覺m uzman覺 Serdar Öçten ÜNSAL taraf覺ndan kat覺l覺mc覺lara anlat覺ld覺.

Programda dünyada ve ülkemizde yetien her zeytin çeidinden kaliteli zeytinya覺 üretilebilecei, kaliteli ve kusursuz üretilen her zeytinya覺n覺n tüketiciye sunulduktan sonra , en iyi ya覺n tüketicinin damak zevkine b覺rak覺lmas覺 gerektiinin alt覺 çizildi. Yörelerin birbirine üstün olmad覺覺n覺n kimyasal farkl覺l覺klar覺n zeytin çeitlerine , iklim artlar覺na ve üretim teknolojilerine göre olutuu söylendi.

Yine sabah program覺 içerisinde 11:45 - 12:45 saatleri aras覺nda konuumuz 襤stanbul Teknik Üniversitesi Kimya ve Metalurji bölümü dekan覺 olan ,ayn覺 zamanda  Rektör yard覺mc覺s覺 say覺n Prof.Dr. Beraat ÖZÇEL襤K taraf覺ndan uygulamal覺 olarak duyusal analiz teknikleri kat覺l覺mc覺lara tad覺m yapt覺r覺larak gösterildi. Say覺n ÖZÇEL襤K kat覺l覺mc覺lar覺n tat eiklerini belirlemek amac覺yla haz覺rlam覺 olduu numuneleri kat覺l覺mc覺lara sunarak onlar覺n duyular覺n覺 ölçerek yatk覺nl覺klar覺 hakk覺nda bilgiler verdi.

Öle yemei aras覺nda yazar Aye AKTÜL SCHAFER  '' Zeytini Kular Diker '' çocuk gözünden zeytin aac覺n覺n anlat覺ld覺覺 kitab覺n覺 imzalad覺.

Öle yemei ard覺ndan zeytinya覺 markalamas覺 üzerine baar覺l覺 kad覺n üreticilerimizden Aye Gözde KANDEM襤R zeytinya覺 yolculuunda yaad覺klar覺n覺 ve baar覺s覺n覺n s覺rr覺n覺 kat覺l覺mc覺lara anlatt覺.

 Zeytinya覺'na yolculuk duyusal analiz (tad覺m) eitimi program覺na youn ilgi gösteren yemek yazarlar覺m覺za zeytinya覺n覺n mutfakta yemeklerde kullan覺m覺 anlat覺larak bloglar覺nda takipçilerine doru kullan覺m hakk覺nda bilgi aktarmalar覺 saland覺.

Sabah program覺n覺n ard覺ndan saat 14:00 - 15:00 aras覺nda öle oturumunda uzman Serdar Öçten ÜNSAL taraf覺ndan zeytinya覺 ambalajlar覺, stoklanmas覺, etiketleme,pazarlama konular覺nda bilgiler verilerek ; zeytinya覺 sal覺k etkileri , ve duyusal analiz profil ka覺d覺n覺n nas覺l iaretlenmesi gerektii anlat覺ld覺. 

15:00 - 17:30 saatleri aras覺nda ülkemizin deiik yörelerinden oluturulan, Arbequina , Ayval覺k , Memecik , Melkabazi , Domat  zeytin çeitlerinden elde edilen kusursuz zeytinyalar覺 zeytinya覺 tad覺m uzman覺  Serdar Öçten ÜNSAL taraf覺ndan kat覺l覺mc覺lara sunularak tad覺mlar覺 yapt覺r覺ld覺. Kusursuz yalar覺n yan覺 s覺ra özellikle çok rastlan覺lan kusurlara ait (Rancid-Oksidasyon , K覺z覺ma-Posa , Plastik ) numune yalar覺nda tad覺mlar覺 yap覺larak kusurlu ve kusursuz yalar覺n nas覺l ay覺rt edilebileceinin bilgisi verildi. Yap覺lan duyusal analiz eitimi   Fox tv muhabirleri ile eitim FOX TV  ana haberde yer alarak ülke gündeminde yer ald覺.

Zeytinya覺 tad覺m uzman覺  Serdar Öçten ÜNSAL kusursuz bir zeytinya覺nda olmas覺 gereken meyvemsi kokular覺n ( Yeil elma,yeil domates,yeil çimen,çala badem) nas覺l hissedilecei, degüstasyon ilemi s覺ras覺nda a覺z boluunda hissedilen ac覺l覺覺n (zeytin meyvesinden gelen oleuropein) tatma organ覺m覺z dil üzerinde nas覺l alg覺layaca覺m覺z覺 , genizde alg覺lad覺覺m覺z yak覺c覺l覺覺n (oleocanthal)  nas覺l alg覺lara yol açt覺覺n覺 anlatarak natürel s覺zma zeytinya覺n覺n olmazsa olmaz özelliklerini anlatt覺.

Zeytinya覺 Tad覺m Uzman覺 Serdar Öçten ÜNSAL ,youn ilginin yaand覺覺 zeytinya覺 duyusal analiz program覺na kat覺lamayanlar için 30 nisan 2016 tarihinde 襤stanbul / Ataehir'de Saniter G覺da Laboratuvar覺nda yeni bir eitim program覺 aç覺ld覺覺n覺 duyurdu.