V襤CDANSIZLAR !
V襤CDANSIZLAR !

07.01.2016 19:07:43V襤CDANSIZLAR !

Bir saat kadar önce telefonum çald覺 , bu aralar zaten hiç susmuyor 7/24 çal覺覺yoruz. Telefonun dier ucundaki ah覺s hukuk örencisi olduunu ve avukatl覺k bürosunda staj yapt覺覺n覺 söyleyerek vicdans覺zl覺覺n ve hukuksuzluun boyutlar覺n覺 anlatt覺.

Kendisi yapt覺覺 arat覺rmalarda benim 2010 y覺l覺nda yine B襤M marketler zincirinde aç覺a ç覺kard覺覺m kolon s覺zmas覺 ile yap覺lan zeytinya覺 taiine ait yaz覺lar覺m覺 okumu.

Neden buradan balad覺m ; konumuz yine ayn覺 da ondan, üzerinden 5 sene geçmi halen halk覺 koyun yerine koyup gütmeye çal覺anlar var. Üstelik bu örencimiz KANSER hastas覺 ve doktorlar diyet reçetesine Natürel S覺zma Zeytinya覺 yazm覺lar !

Bu zeytinya覺 her derde deva sabah akam iç , oleuropein, oleochantal, squalen ve dier antioksidanlar, fenolik bileenler,hidrokarbonlar kanser hücreleri ile savas覺n sende bir an önce sal覺覺na kavu. Tedavilerin ard覺ndan kanser ilerlemesini durdurmu ve hasta olan örencimiz B襤M sahtekarlar覺ndan mehur Taili SIRIM s覺zma zeytinya覺 almaya ve içmeye balam覺, doktorlar reçeteye yazd覺 ya, ne hayaller ne umutlar baland覺. Ama gelin görün ki SIRIM s覺zma marka zeytinya覺 tüketmeye balad覺ktan sonra kan deerleri geri gitmeye ve hastal覺k belirtileri tekrar ortaya ç覺kmaya balam覺.

2010 y覺l覺nda etil metil esterlerden yakay覺 ele veren B襤M SIRIM s覺zma 2015 y覺l覺nda yine ayn覺 deerlerden yani KOLON SIZMASI üretiminden yakalan覺yor, GTHB seyrediyor. Bu ülkeye en büyük zulmü yapan Kolon s覺zmas覺n覺 üretip pazarlayan VERDE firmas覺 buna yatakl覺k yapan dier firmalar hepsi de UZZK Ulusal Zeytin ve Zeytinya覺 konseyi ve Zeytindostu dernei üyesi .

imdi elinizi vicdan覺n覺za koyun ;

UZZK ve ZEYT襤NDOSTU dernei !!!!!

say覺n bakanlar Abidin TATLI ve say覺n Ümmühan T襤BET, yüz karas覺 olan KESK襤NOLU ZEYT襤NYAI , VERDE ZEYT襤NYAI , firmalar覺n覺 dernek ve konsey üyeliinden at覺lmas覺n覺, Keskinolu zeytinya覺na 8.ulusal natürel s覺zma zeytinya覺 yar覺mas覺nda verilen 2015 y覺l覺 alt覺n madalyan覺n geri al覺nmas覺n覺 , GTHB ninde firmalar覺n ürünlerinin toplat覺larak sat覺lar覺n覺n durdurulmas覺n覺 gerekli yasal ilemleri balat覺lmas覺n覺 talep ediyorum.

Bu firmalar覺n yan覺 s覺ra, Migros ve Carrefoursa marketlerininde sat覺lan yalar覺n toplat覺larak devlet denetimiyle imha edilmesini, bu marketlere verilen cezalar覺n kamuoyuna aç覺klanmas覺n覺 diliyorum.

Hukuki mücadelemiz stajer avukat ve kanser hastas覺 olan arkada覺m覺z ile birlikte balayacakt覺r, insanlar覺n sal覺覺 ile oynayan , haks覺z rekabete yol aç覺p haks覺z kazanç salayan bu firmalar覺n kapat覺lmas覺 ve en yüksek cezalar覺 almas覺 için ne gerekiyorsa yap覺lacakt覺r. 07.01.2016 Ankara / Serdar Öçten ÜNSAL