ZZTK ve 襤stinye Park etkinlikleri
ZZTK ZEYT襤NYAI TANITIM ETK襤NL襤KLER襤 KAPSAMINDA 襤STANBUL / 襤ST襤NYE PARK AVM 'DE ZEYT襤NYAI TADIM UZMANLARI SERDAR TEN NSAL VE D襤LEN OKTAY TARAFINDAN KATILIMCILARA ZEYT襤NYAI TADIMLARI YAPTIRILDI.

03.09.2011 19:25:03 

 

AVM’LERDE ZEYT襤NYAI OVU!

T襤M BAKANI BÜYÜKEK襤, 襤ST襤NYEPARK’DA ZEYT襤NYAININ TADINA BAKTI

Türkiye’nin zeytin ve zeytinya覺 tüketimini artt覺rmak için yurtiçinde ve yurtd覺覺nda tan覺t覺m yapan Zeytin ve Zeytinya覺 Tan覺t覺m Komitesi, “Zeytinya覺: Sal覺kl覺 ve Lezzetli” isimli proje ile Türkiye’de tan覺t覺m çal覺malar覺n覺 balatt覺.

Projenin ilk aya覺 襤stinyepark Al覺veri Merkezinde gerçekletirildi. Kampanyan覺n ilk güne Türkiye 襤hracatç覺lar Meclisi (T襤M) Bakan覺 Mehmet Büyükeki de kat覺larak zeytinya覺 tad覺m覺 yapt覺 ve çal覺malara destek verdi. Ege Zeytin ve Zeytinya覺 襤hracatç覺lar覺 Birlii Bakan覺 ve T襤M Bakanvekili Ali Nedim Güreli ile 襤stanbul Deri ve Deri Mamulleri 襤hracatç覺lar覺 Birlii Bakan覺 Lemi Tolunay’覺n da kat覺ld覺覺 etkinlikte, gün boyunca al覺veri merkezine gelen ziyaretçilere zeytinya覺n覺n sal覺k aç覺s覺ndan faydalar覺 anlat覺ld覺.

Etkinliklerde Zeytindostu Dernei ve AYTB G覺da Laboratuar覺 ibirliinde kurulan Tad覺m paneli uzmanlar覺ndan Serdar Öçten Ünsal ve Dilen Oktay'da kat覺l覺mc覺lara zeytinya覺 tad覺m覺 ve kalitesi hakk覺nda bilgilendirme yapt覺lar. Düzenlenen yar覺malarla ziyaretçilere zeytin ve zeytinya覺 üzerine çeitli sorular sorularak doru cevap verenler ödüllendirildi.

Uluslararas覺 Zeytinya覺 Konseyi’nden hibe destei alarak çal覺malar覺 balatt覺klar覺n覺 belirten Zeytin ve Zeytinya覺 Tan覺t覺m Komitesi (ZZTK) Bakan覺 Metin Ölken, Ekonomi Bakanl覺覺 ve Ege Zeytin ve Zeytinya覺 襤hracatç覺lar覺 Birlii ibirliinde kurulan komitenin tüketiciyi zeytinya覺n覺n sal覺a faydalar覺 ve lezzeti hakk覺nda bilgilendirmeyi hedeflediini söyledi. Ölken etkinliklere Babakan Recep Tayyip Erdoan, Sal覺k Bakan覺 Recep Akda, Ekonomi Bakan覺 Zafer Çalayan, G覺da Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k Bakan覺 M. Mehdi Eker’in ile Gümrük Ve Ticaret Bakan覺 Hayati Yaz覺c覺’y覺 da davet ederek, destek isteyeceklerini bildirdi.


Halen zeytinya覺n覺 az tüketiyoruz

Türkiye’de 800 gram seviyesinde olan kii ba覺 y覺ll覺k zeytinya覺 tüketiminin yap覺lan çal覺malarla 1.5 kilograma kadar ç覺kar覺ld覺覺n覺 kaydeden Metin Ölken, 2000 y覺l覺 sonras覺nda zeytin aac覺 varl覺覺m覺z ise 90 milyondan 170 milyona ç覺kt覺. Önümüzdeki 3-5 y覺ll覺k süreçte Türkiye y覺ll覺k 400 bin tonun üzerinde zeytinya覺 üreten bir ülke konumuna yükselecek ve dünya ikinciliine oturacak. Yak覺n gelecekte oluacak bu rekoltenin sadece ihracatla ve mevcut iç tüketimle eritilmesi mümkün deil. O nedenle Türkiye’deki tüketimi özendirmemiz gerekiyor, iç tan覺t覺ma bu nedenle a覺rl覺k veriyoruz. 襤stikrarl覺 ve sürdürülebilir bir ihracat için güçlü bir iç piyasaya inan覺yoruz.” diye konutu.

Kansere yakalanma oran覺 yüzde 50 azal覺yor…

Sürekli zeytinya覺 kullanan kiilerin, zeytinya覺 kullanmayan kiilere göre kansere yakalanma olas覺l覺覺n覺n yüzde 50 daha az olduuna iaret eden Ölken, Zeytinya覺n覺n hücrelerin korunmas覺ndan sindirimi kolaylat覺rmaya, kemik geliimine katk覺 salamaktan kab覺zl覺覺 önlemeye, yalanman覺n beyin fonksiyonlar覺 üzerindeki etkisini yavalatmaktan kötü kolesterolü düürmeye kadar birçok as覺dan insan sal覺覺na faydas覺 olduuunu bildirdi.


Büyükeki : “Tan覺t覺m gruplar覺 Türkiye markas覺n覺 ön plana ç覺karacaklar”

T襤M Bakan覺 Mehmet Büyükeki, birçok sektörde oluturulan tan覺t覺m gruplar覺n覺n gerek içerideki gerekse yurt d覺覺ndaki faaliyetlerini desteklediklerini belirtti. T襤M olarak bu gruplar覺n koordinasyon içerisinde çal覺malar覺 ve Türkiye markas覺n覺 ön plana ç覺karmalar覺 konusunu hükümete önerdiklerini kaydeden Büyükeki, bu konuda gerekli düzenlemelerin yap覺ld覺覺n覺 söyledi.

Bu y覺l küresel 覺s覺nma nedeniyle Zeytin üretiminin düük olduunu aç覺klayan Ege Zeytin ve Zeytinya覺 襤hracatç覺lar覺 Birlii Bakan覺 Ali Nedim Güreli ise yeni dönemde iyi rekolte beklediklerini, Türkiye’nin son y覺llarda yapt覺覺 at覺l覺mla dünya pazar覺nda söz sahibi olaca覺n覺 vurgulayan Güreli, düzenlenen etkinliklerle yurt çap覺nda zeytinya覺 tüketimini art覺rmaya çal覺t覺klar覺n覺 sözlerine ekledi.

襤lki 襤stinyepark AVM’de gerçekletirilen etkinlik, 18 Eylül 2011 Pazar günü Kanyon AVM’de, 25 Eylül 2011 Pazar günü ise Palladium AVM’de tekrarlanacak. Kampanya büyük iller bata olmak üzere tüm illerde düzenlenecek ve zeytinya覺n覺n sal覺a faydalar覺n覺n anlat覺laca覺n覺 ve el broürleri da覺t覺lacak, çocuk ziyaretçilere sürpriz hediyeler verilecek.