ORADA B襤R KY VAR, UZAKTA !
ORADA B襤R KY VAR , UZAKTA ! G襤TMESEK TE , KALMASAK TA ; O KY B襤Z ZEYT襤NC襤LER襤N KYDR.

27.11.2014 09:05:27 

    Onu tan覺d覺覺mda 2012 y覺l覺n覺n balar覺yd覺, sevecen, güler yüzlü olduu kadar, her istediini yapabilmeyi baaran , tuttuunu koparan, yeri geldiinde asileerek ba kald覺ran ender kad覺nlardan biriydi. Aa k覺z覺 diyorlard覺 ona , öyle duymutum. anl覺urfa'da kad覺n olman覺n zorluuna katlan覺p üzerine de baar覺larla dolu bir akademik çal覺malar zinciri eklediinizde kar覺n覺za ç覺kan isim Harran Üniversitesi , ziraat fakültesi, bahçe bitkileri bölümü öretim görevlisi Yrd.Doç.Dr. Ebru SAKAR ' d覺.

 

  

02/06 Ekim 2012 tarihinde anl覺urfa'da düzenlenen II.Zeytin ve Zeytinya覺 Kongresinin ba mimarlar覺ndan olan Ebru SAKAR , zeytin aac覺na verdii deeri bölgesine de a覺layarak büyük baar覺lara imza atm覺t覺r. Bölgenin güneydou Anadolu'da olmas覺 , Ege bölgesine uzak olmas覺 nedeniyle yapt覺klar覺 her ne kadar ön plana ç覺kmasa da bugün yapt覺klar覺yla gelecekte neler yapabileceini göstermesi aç覺s覺ndan çok önemlidir. 

Kongre baar覺s覺n覺n ard覺ndan, zeytin aac覺na kar覺 olanlara cevap niteleliinde üniversite, belediye ve zeytindostu dernei ibirlii ile yeni evlenen çiftelerin ad覺na dikilen zeytin fidanlar覺 kampanyas覺 ile de ad覺ndan söz ettiren aa k覺z覺, kongre yans覺malar覺n覺n havas覺 soumadan kafas覺na koyduu projeyi çoktan gelitirmeye balam覺t覺 bile. Bugüne kadar yap覺lmayanlar覺 birer birer yap覺yor bölgesine s覺n覺f atlat覺yordu.

 

Zeytindostu dernei ile ortak düzenlenen Zeytin ya覺 tad覺m eitimleri üniversitenin ve anl覺urfal覺 üreticilerin ufkunu aç覺yordu,öretim görevlileri zeytinya覺 tad覺m uzman覺 Serdar Öçten ÜNSAL'dan ald覺klar覺 duyusal analiz eitimlerinin ard覺ndan zeytinya覺na bak覺 aç覺lar覺n覺 deitirmilerdi. anl覺urfal覺 zeytin üreticileri ve halk ta zeytinya覺 bilinci olumaya balam覺t覺, art覺k yaz s覺caklar覺nda zeytinyalar覺n覺 soukta koruyacaklar覺n覺 örenmilerdi.

Bütün bu yap覺lanlar, aa k覺z覺n覺n zeytin aac覺na verdii deeri gösteriyordu. Egede zeytin aaçlar覺 kesilirken anl覺urfa'da zeytin aac覺 dikimleri yap覺l覺yor, ege zeytinya覺n覺 pazardan pet ielerden al覺rken anl覺urfa'da halk markal覺, koyu renkli ielerdeki ürünleri tercih ediyordu. Art覺k eitimlerin, kongrenin ve dikimlerin sonuca ulamas覺 gerekiyordu, aa k覺z覺n覺n kafas覺nda tasarlad覺覺 zeytinya覺 fabrikas覺n覺n kurulu zaman覺 gelmiti.

Harran Üniversitesine ait arazi üzerinde, zeytinliklerin aras覺nda modern bir tesisin temelleri çoktan at覺lm覺t覺. Üniversite örencilerinin zeytin aac覺na olan ilgisi art覺k zeytinya覺na geçi yap覺yordu, modern bir tesiste erken hasat zeytinyalar覺n覺n kaliteli olarak üretilmesini salayacak ve üniversite ad覺na bir zeytinya覺 markas覺 oluturarak Türkiye'de bir ilki gerçekletirecekti. 

Tarih 25 kas覺m 2014 ' gösterdiinde Harran Üniversitesi kampüsünde  EBRUL襤 ZEYT襤NYAI 襤LETME TES襤S襤  aç覺l覺 töreni büyük bir coku içerisinde  yap覺l覺yordu. Önlerine engel konan insanlar覺n büyük bir azimle neleri gerçekletirebileceinin öyküsüdür bu ; Tebrikler güzel insan Yrd.Doç.Dr. Ebru SAKAR (Aa k覺z覺) yolun aç覺k olsun.